« Tilbage

Håndtering af PCB

Sidst revideret mar 2023
Glasfakta

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer Poly Chlorede Biphenyler, der har været anvendt som blødgører i diverse byggematerialer samt i oliefyldte transformatorer og kondensatorer.

Fra 1950-1976 blev PCB anvendt som blødgører i såvel elastiske som plastiske fugemasser i alle typer af bygninger.

Eksempelvis i:

Fugen i ruden kan indeholde PCB

Ved vinduesudskiftning, reparation af fuger og nedrivning skal man være opmærksom på, at elastiske eller plastiske fuger fra perioden 1950 til 1977 kan indeholde PCB, som er sundhedsskadeligt.

PCB fuger er typisk kendetegnet ved at virke uafhærdede, og har modsat andre fugetyper en karakteristisk svag lugt af rådne æg.

I perioden 1967-1973 blev PCB også anvendt i forseglingslim omkring termovinduer. Limen, der binder glasset i ruderne sammen med afstandslisten i ruderne, kan derfor også indeholde PCB.

PCB kan skade mennesker og miljø, og anvendelse af PCB i åbne systemer blev derfor forbudt i byggeriet i 1977, mens anvendelse i lukkede systemer (tekniske komponenter) blev forbudt i 1986.

1. januar 2013 trådte en ændring af Affaldsbekendtgørelsen i kraft, som betyder, at bygherren ved nedrivnings- og renoveringsarbejder skal undersøge bygningen eller anlægget for forekomst af PCB samt eventuelt kortlægge forekomsten og foretage anmeldelse til kommunen.

Læs mere i artiklen "Ingen PCB i termoruder efter 1977".

Læs mere om de nye krav i Cirkulært nr. 722 på Dansk Byggeri.

Ved arbejde med PCB skal anvisninger fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) følges. Læs anvisningerne her.


Klorede parafiner som erstatning for PCB er også sundhedsskadelige

Som erstatning for PCB i fx fugemasser har klorede parafiner (KP) siden 1950 været brugt på grund af stoffernes blødgørende og brandhæmmende egenskaber. Fra slutningen af 1970’erne steg anvendelsen. 

KP kan opdeles i kortkædede (C12-KP), mellemkædede og langkædede. Fra 2012 har det været forbudt at anvende, markedsføre og producere produkter med C12-KP med undtagelse af produkter med indhold under 1%. Udfasningen startede dog allerede i 2002. C12-KP er de mest sundhedsskadelige, og de skal håndteres på samme måde som PCB. 

Se mere hos BFA, BYGGE OG ANLÆG: Renover sikkert.dk.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas