« Tilbage

Vinterbekendtgørelse og vinterforanstaltninger

Sidst revideret dec 2021
Glasfakta

Vinterforanstaltninger kan være med til at hindre skader på personer og på byggeri

For at sikre byggeriet forsvarligt mod fugt og kulde i vinterhalvåret skal der foretages de rette foranstaltninger. Vinterforanstaltningerne bidrager derudover til, at arbejdet bliver mere effektivt og sikkert.


Hvad kræver byggeriets vinterbekendtgørelse?

I perioden 1. november til 31. marts er byggeriet underlagt vinterbekendtgørelsen. Det betyder, at der skal foretages en række forebyggende foranstaltninger for at sikre byggeriet mod de skader, som periodens kulde og fugt kan medføre. Det handler dels om at opretholde kvaliteten i arbejdets udførelse, men også om arbejdsmiljø, uanset om arbejdet udføres inden døre eller i det fri.Vinterforanstaltninger

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) har udarbejdet en vejledning "vinterforanstaltninger" der beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.


Vejledningen indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.


Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Vinterkonsulenterne og Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.


Specielt for arbejdsmiljø og vinterbyggeri

Generelt

De ansatte skal sikres mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget. Ved arbejde i råhuse eller åbne konstruktioner skal man derfor skærme de ansatte mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.


Overdækning


Den bedste løsning er oftest at totaloverdække huset. Det sikrer, at håndværkerne løbende kan arbejde uden påvirkning fra vejret og ikke er tvunget til at stoppe arbejdet i en længere periode.


Alternativ til overdækning

Hvis der ikke er mulighed for at overdække hele byggeriet, skal facadeåbninger lukkes med plast-betrukne rammer og lignende, gerne med plast som sikrer, at dagslyset kan trænge ind i bygningen. Konstruktionen skal kunne modstå vindpresset på de store åbninger. Hvis de bruges andre arbejdsområder end huset skal disse også inddækkes.


Se Branchevejledning fra BFA, Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, om VINTERFORANSTALTNINGER - August 2017.


Bekendtgørelse nr. 477 af 18/05/2011

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts fra daværende Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan downloades her.


Glas på byggepladsen

Der er en del hensyn, der skal tages til opbevaring af glas og vinduer på byggepladsen for at undgå ødelagte kantforseglinger med efterfølgende risiko for punkterede ruder samt misfarvning af lamineret glas. Det kan du læse om i artiklen "Håndtering" her på Glasfakta.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas