« Tilbage
Blox i København

Mærkning af bygningsglas

Sidst revideret sep 2022
Glasfakta

Mærkning af bygningsglas kan være obligatorisk eller frivilligt eller båd og afhængig af hvilken type mærkning der er tale om. Få et overblik mellem de forskellige mærkninger.

Krav til mærkning af bygningsglas

Bygningsglas iht. Bygningsreglementet mærkes i flere forskellige sammenhænge.

Produktmærkning

Synlig permanent produktmærkning er obligatorisk for hærdet Sikkerhedsglas. For lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas er mærkning frivillig.

Produktmærkning udføres i et af rudens hjørner (normalt nederste). Produktmærkning bør være retvendt læsbar udefra, men er pt ikke et krav.

Mærkning af hærdet glas, obligatorisk

For almindeligt hærdet bygningsglas er der iht. standarderne krav om mærkning.

Der er ikke krav om, at det skal indeholde noget om tykkelse. Alligevel er det en god ide at gøre det. Ønskes en mærkning af personsikkerheden iht. DS/EN12600, skal mærket indeholde både klasse og standardnummer.

Mærkning af lamineret glas, frivilligt

For almindeligt lamineret glas er der iht. standarderne ikke krav om mærkning.

Der er ikke krav om, at det skal indeholde noget om tykkelse. Alligevel er det en god ide at gøre det.

Mærkning af varmebehandlede glas, der indgår i lamineret glas

Når varmebehandlet glas indgår i en lamineret glasløsning, skal Glasindustriens medlemmer sørge for at glassene (termisk hærdet, inkl. evt. heat-soak test og/eller varmeforstærket) er mærkede for at kunne identificere glassenes respektive tilførte egenskaber. Mærkningen skal udføres iht. de respektive standarder for varmebehandlet glas.

Sikkerhedsmærkning

Bygningsreglementet henviser med hensyn til personsikkerhed til: DSF/INF 119: 2007 ”Bygningsglas - Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed” som foreskriver:

Personsikkerhedsglas iht. DS/EN 12600

Sikkerhedsglas prøvet iht. DS/EN 12600

Personsikkerhed

Både hærdet og lamineret glas kan prøves som personsikkerhedsglas. Prøvningsmetode giver klassifikation afhængig af faldhøjder og pendulvægt.

Typiske modstandsklasser jævnfør DS/EN 12600: α(β)φ

6 mm hærdet glas: 1(C)2,

6,4 mm lamineret glas: 2(B)2,

6 mm sikkerhedstrådglas: 3(B)3

Brandmærkning

Bygningsdel med brandbeskyttende glas prøves iht. relevant standard for brandmodstandsevne.

Reference: DBI vejledning 37: ”Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele”.

Der er ikke krav om brandmærkning af glasset med mindre det er hærdet glas. Det er obligatorisk at hærdet bygningsglas er mærket iht. DS/EN 12150, som beskrevet ovenfor under hærdet glas.

CE-mærkning for glas

Produktvaredeklarationer indeholder produktegenskaber (iht. DS/EN standard) inklusiv andre funktioner som personsikkerhedsklassifikation iht. DS/EN 12600.

Alt bygningsglas skal have en CE-mærkning i h.t. Byggevareforordningen, men ikke på glasset. Der vil typisk være en henvisning til producentens hjemmeside. Derfor er det vigtigt for byggeriets parter at gemme følgesedler med produktnavne, typer og referencer til CE-mærkning

Se mere i artiklen: CE-mærkning og Byggevareforordningen

Mærkning af Elevatorglas

Mærkning af glas til elevatorer skal ske iht. EN 81-20: 5.4.3.2.5:

”Glas anvendt i elevatoranlæg skal være mærket med type, tykkelse og fabrikat. Det gælder for alt glas i stolen, i stol- og skaktdøre, samt i skakten op til 2,5 m mod færdselsarealer og 3,5 m ved skaktdøre. Glasset skal være mærket senest ved ibrugtagningen (ved kontrollen af det bemyndigede organ), og mærkningen skal kunne holde i hele elevatorens levetid”.

Glas iht. EN 81-20: 5.4.3.2.5 skal være mærket med: Leverandør, glastype og glastykkelse

Glasindustriens garantimærkning

Alle termoruder, der er fremstillet af Glasindustriens medlemsvirksomheder er i afstandsprofilet præget med GS garantimærket.

F.eks.: GS XX 0110

XX er nummeret, der identificerer GS-medlemmet.

De fire cifre viser fabrikationsmåned og år.

Udover dette er afstandsprofilet også mærket med producentens licensnummer og den relevante produkt standard.

Profilmærkningen kan yderligere give oplysninger om anvendte glastyper og energimærkningsordningens energiklasse.

Kravet fremgår af GTC: CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279.


Se mere om GTC her.

VinduesIndustrien anerkender en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279 med uvildig, ekstern kontrol. Ruders termiske egenskaber skal være angivet i rudernes afstandsprofiler og skal oplyses med 2 betydende cifre og være læseligt/tilgængeligt i ruden.

Læs mere på Dansk Vindues Verifikation.

Termorudelicensordningen er en frivillig ordning åben for alle producenter af termoruder. 

Kun GS-mærkede termoruder er omfattet Glasindustriens Garantisikring. Mærket må kun anvendes af Glasindustriens medlemmer. Medlemsliste findes på glasindustrien.dk

Læs også artiklen: CE-Mærkning af termoruder

Afmærkning/Markering

Afmærkning er ikke det samme som mærkning. Sikkerhedsglas skal afmærkes/markeres for at minimere muligheden for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset.

Se artiklen: Markering af glaspartier og glasdøre.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas