« Tilbage

GTC - produktcertificering, termoruder

Sidst revideret apr 2023
Glasfakta

Termorudekontrol i Danmark

De første termorudeproduktioner i Danmark blev udført uden nogen form for kontrol, og kontrol af termoruder har gennem tiden ændret sig.

De første danske termorudestandarder DS 1094.0, 1, 2, 3, og 4 var gældende fra 1981 og i1983 opdateret, alle standarderne blev tilbagetrukket 27.03.2017

Læs artiklen Termorudens historie.

Den første termorudekontrol var underlagt Produktcertificering hos Dansk Standard, som gav producenter en licens til DS-mærkning af produktgruppen. Hos Dansk Standard kunne man se en fortegnelse over indehavere, af certifikat til DS-mærkningen.

Termoruderne var mærket med både et Id-nr. (hos DS), ’bølgemærke’ DS 1094.0 ’bølgemærke’ og GS-nr. samt produktionstidspunkt (måned og år).

Dancert A/S tilbyder forskellige typer af certificeringer (nov.22), de opdeles i hovedgrupperne Produktcertificering, Systemcertificering og Personcertificering. Dancert er Teknologisk Instituts certificeringsorgan.

Produktcertificering af produktionskontrolsystemer skal sikre bestemte egenskaber ved de produkter, der produceres. Der kan også være tale om produktcertificering, som ikke er knyttet til CE-mærkning.

CE-mærkning

I EU er der krav til CE-mærkning af en række produkter gennem produktcertificering. Siden 1.3.2007 har det været obligatorisk at termoruder skal være CE-mærket i henhold til ”DS/EN 1279-5 Bygningsglas - Termoruder - Del 5: produktstandard”.

Se artiklen: Standard vedrørende termoruder.

GTC er glasindustriens eget kvalitetsmærke for termoruder

GTC – Certificeringsbestemmelser for termoruder i henhold til EN 1279

Uddrag fra seneste certificeringsbestemmelse (Jan.22):

"Glasindustrien i Danmark vil med denne produktcertificering for termoruder, der har udgangspunkt

i EN 1279-5 - Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Produktstandard, sikre et grundlag for CEmærkning af termoruder i henhold til EU Byggevareforordningen.

Formålet med produktcertificeringen er:

Produktcertificeringen er baseret på gældende udgave af EN 1279-serien og fortolkninger af denne

og vil successivt blive opdateret i henhold til lovgivningen og/eller EN 1279-serien.

Ved tvivlstilfælde vil den gældende engelsksprogede udgave af EN 1279 være gældende.”

Se: CERTIFICERINGSBESTEMMELSER på glasindustrien.dk

GTC tidligere udgaver

1.udgave, juni 2008

Revideret september 2014, godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 21. november 2014.

Revideret Oktober 2016, godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 29. august 2016.

2. udgave april 2020

Godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 27. november 2019.

3. udgave januar 2022

Godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 1. december 2021.

Se en tidslinje over udviklingen i kravgrundlaget i mærkningen af termoruder i artiklen: Glasindustriens certificeringsbestemmelser GTC.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas