« Tilbage

GTC - produktcertificering, termoruder

Sidst revideret nov 2022
Glasfakta

Kontrol af termoruder har gennem tiden ændret sig

De første termorudeproduktioner i Danmark blev udført uden nogen form for kontrol.

De første danske termorudestandarder DS 1094.0, 1, 2, 3, og 4 var gældende fra 1981 og blev i 1983 opdateret, alle standarderne blev tilbagetrukket 27.03.2017

Den første termorudekontrol var underlagt Produktcertificering hos Dansk Standard, som gav producenter en licens til DS-mærkning af produktgruppen. Hos Dansk Standard kunne man se en fortegnelse over indehavere, af certifikat til DS-mærkningen.

Termoruderne var mærket med både et Id-nr. (hos DS), ’bølgemærke’ DS 1094.0 ’bølgemærke’ og GS-nr. samt produktionstidspunkt (måned og år).

Siden 1.3.2007 har det været obligatorisk at termoruder skal være CE-mærket i henhold til ”DS/EN 1279-5”.

Dancert A/S tilbyder forskellige typer af certificeringer (nov.22), de opdeles i hovedgrupperne Produktcertificering, Systemcertificering og Personcertificering. Dancert er Teknologisk Instituts certificeringsorgan.

Produktcertificering kan være med CE-mærkning af produkter eller uden CE-mærkning.

Produktcertificering af certificering af produktionskontrolsystemer skal sikre bestemte egenskaber ved de produkter, der produceres. I EU er der krav til CE-mærkning af en række produkter gennem produktcertificering. Der kan også være tale om produktcertificering, som ikke er knyttet til CE-mærkning. Termoruder skal være CE-mærket i henhold til ”DS/EN 1279-5 Bygningsglas - Termoruder - Del 5: produktstandard”.

Læs artiklen Termorudens historie.

GTC – Certificeringsbestemmelser for termoruder i henhold til EN 1279

1.udgave, juni 2008

Revideret september 2014, godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 21. november 2014.

Revideret Oktober 2016, godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 29. august 2016.

2. udgave april 2020

Godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 27. november 2019.

3. udgave januar 2022

Godkendt af Glasindustriens bestyrelse den 1. december 2021

Uddrag fra seneste certificeringsbestemmelse (Jan.22):

"Glasindustrien i Danmark vil med denne produktcertificering for termoruder, der har udgangspunkt

i EN 1279-5 - Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Produktstandard, sikre et grundlag for CEmærkning af termoruder i henhold til EU Byggevareforordningen.

Formålet med produktcertificeringen er:

Produktcertificeringen er baseret på gældende udgave af EN 1279-serien og fortolkninger af denne

og vil successivt blive opdateret i henhold til lovgivningen og/eller EN 1279-serien.

Ved tvivlstilfælde vil den gældende engelsksprogede udgave af EN 1279 være gældende.”
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas