« Tilbage

Glasindustriens certificeringsbestemmelser GTC

Sidst revideret apr 2023
Glasfakta

Gennem årerne er såvel mærkerne som de tilknyttede ordninger ændret. Nedenstående tidslinje giver et historiske blik over udviklingen i kravgrundlaget i mærkningen af termoruder. Mærkningen er typisk præget i rudens afstandsprofil.

2016, senere opdateret i 2020, med 3. udgave januar 2022

GTC: CERTIFICERINGSBESTEMMELSER I HENHOLD TIL EN 1279 – TERMORUDER

I forbindelse med forskellige redaktionelle ændringer i GTC ændres også teksten om mærkning.

Mærkningen skal være varig, synlig og mindst angive:

• GS + producentens ID nr. som tildeles af Glasindustrien

• Standardens nummer: EN1279-5

• Produktionsår og måned

Eksempelvis: GS XX EN1279-5 år/måned

GTC: CERTIFICERINGSBESTEMMELSER I HENHOLD TIL EN 1279 – TERMORUDER ses på Glasindustriens hjemmeside. 

VinduesIndustrien anerkender en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279 med uvildig, ekstern kontrol.  VinduesIndustrien kræver at ruders termiske egenskaber skal være angivet i rudernes afstandsprofiler og skal oplyses med 2 betydende cifre og være læseligt/tilgængeligt i ruden


Se mere på dvv.dk

2014 - 2016

Ændring og opdatering af Glasindustriens "Certificeringsbestemmelser i henhold til EN 1279 - Termoruder".

Ændringen betyder blandt andet at den hidtidige energimærkning udgår, da den ikke længere er opdateret og relevant for 3-lagsruder.

Mærkningen skal derfor fremover være varig, synlig og mindst angive:


Producentens ID nr. som tildeles af Glasindustrien,

Standardens nummer: EN1279-5,

Produktionsår og måned

Eksempel: GTC XXX EN1279-5 år/måned

2007 - 2014

GTC 000 EN1279-5 2012.01 Energiklasse A

GTC mærkningen er glasindustriens eget kvalitetsmærke for termoruder, der betyder at producenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-5 gange om året. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige produkter opfylder kravene i glasindustriens tekniske bestemmelser for ruder udarbejdet af Glasindustrien. Ruderne skal desuden opfylde prøvningsstandarderne 1294 – 1,2,3,5 der er alle relaterer til rudens ydeevne.

2005 - 2007

DS mærkningen er Dansk standards kvalitetsmærke for termoruder, der betyder at producenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-5 gange om året. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige produkter opfylder kravene i Dansk Standards certificeringsgrundlag for ruder udarbejdet af Dansk Standard. Ruderne skal desuden opfylde prøvningsstandarderne 1294 – 1,2,3,5,6 der er alle relaterer til rudens ydeevne. Læs mere i rapporten "Særlige bestemmelser for DS certificering af termoruders overensstemmelse med EN 1279-5"

1981 – 2005

DS 1094 ordningen for certificering af termoruder var fremtil 2005 en kontrolordning som Dansk Standard administrerede med Teknologisk Institut, som underleverandør der udøvede kontrollen af produkterne. Ordningens tekniske grundlag var Dansk Standards særlige bestemmelser for certificering, suppleret med standarderne DS 1094 0 – 4:1983 der alle relatererede til rudens ydeevne.


Se i artiklen: Termorudens historie.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas