« Tilbage
Er der krav om 3-lags vindue

Er der krav om 3 lag glas i vinduer i BR18?

Sidst revideret jan 2021
Glasfakta

Med indførelsen i BR18 af de nye krav til den danske særregel om komponent krav til vinduer fra 2021, er der ikke krav om 3-lags termoruder efter 1/2-21.


A-mærkede vinduer med 2-lag

På hjemmesiden energivinduer.dk ses en liste over godkendte A-mærkede vinduer, som har A-mærke med både 2- og 3-lags glas. På listen, opdateret 23.10.20, ses fem forskellige 2-lags Træ/Alu-vinduer fra fem forskellige vinduesproducenter med A-mærke.

Baggrund, politisk

Det energipolitiske forlig i 2008 forudsatte 3x25% reduktion af energiforbrug hvert 5. år. D. 20. aug. 2010 blev det politisk meldt ud: ”Det er politisk besluttet at reducere bygningsreglementets ramme med i alt 75 procent i forhold til 2008. De første 25 procent er netop trådt i kraft med BR10, den næste stramning foregår i 2015, og den tredje stramning sker som sagt i 2020. Samtidig med BR10 er der indført en frivillig lavenergiklasse 1 på niveau med passivhuse, som bliver lovkrav i 2015.”

D. 8. nov. 2017 meddelte daværende Transport-, Bygnings- og Boligministerium:
”Regeringen ændrer 2020-krav. Ændringen af de fremtidige energikrav til nye bygninger indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være frivillig.
- De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15).
- Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på det niveau, som er gældende i BR15.
- De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de udmeldte krav.”


Krav i BR til vinduer

Der er i bygningsreglementet krav om at i den danske særregel til vinduer skal der opfyldes et komponentkrav om Eref.Vinduesindustrien lavede i 2011 med Energistyrelsen en frivillig mærkningsordning for facadevinduer, se skema ovenfor.

Grundlag for energimærkningen er referencevinduets energitilskud, Eref

Referencevinduet er defineret som et 1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m og forsynet med producentens standardrude = den mest solgte rude.

Der er ikke en mærkningsordning for ovenlysvinduer og glastage.

Siden kravet i BR10 er der efterfølgende strammet i de følgende bygningsreglementer, som det ses i nedenstående oversigt. I BR18 § 258 stk. 1 er der fra 1/1-21 fra krav om at facadevinduer skal være energimærke A vinduer.Det betyder at der ikke længere er behov for et system med forskellige energiklasser for vinduer, for nu skal alle være A-mærket efter 1/1-21.

BR18 generelle energikrav i Kapitel 11

”§ 250 Bygninger skal projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes anvendelse og omfang af byggearbejdet.”

Udover de ”Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage § 258” skal bygninger projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes, så energibehovet ved beregning ikke overstiger energirammen, hvor det er obligatorisk at eftervisning skal ske på grundlag af SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov (i praksis iht. programmet Be18).

Den politiske baggrund

Det energipolitiske forlig i 2008 forudsatte 3 x 25 pct. reduktion af det nationale energiforbrug hvert femte år.

D. 20. aug. 2010 blev det meldt ud: Det er politisk besluttet at reducere bygningsreglementets ramme med i alt 75 procent i forhold til 2008. De første 25 procent er netop trådt i kraft med BR10, den næste stramning foregår i 2015, og den tredje stramning sker i 2020. Samtidig med BR10 er der indført en frivillig lavenergiklasse 1 på niveau med passivhuse, som bliver lovkrav i 2015.
D. 8. nov. 2017 meddelte daværende Transport-, Bygnings- og Boligministerium:
Ændringen af de fremtidige energikrav til nye bygninger indebærer, at bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være frivillig.
- De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15).
- Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på det niveau, som er gældende i BR15.
- De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de udmeldte krav.


Læs mere i artiklen: "Energirammer, Eref i BR18".

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev