« Tilbage

CE-mærkning og Byggevareforordningen

Sidst revideret jan 2021
Glasfakta

På en lang række byggevarer herunder glas stilles der krav til, at byggevaren skal være CE-mærket.

I maj 2010 vedtog Erhvervsministrene i EU, at Byggevaredirektivet (CPD: Construction Products Directive) erstattes af en forordning (CPR: Construction Products Regulation).


Betydning af Byggevaredirektivets (CPD) CE-mærke:

Væsentlige krav gældende for CPD (nyt CPR)

1) Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

2) Brandsikring

3) Hygiejne, sundhed og miljø

4) Sikkerhed ved anvendelsen

5) Beskyttelse mod støjgener

6) Energibesparelser og varmeisolering

7) Bæredygtighed (Nyt i CPR)


Markedskontrol med byggevarer

Fra 1. februar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen overtaget ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører fortsat under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Oplysninger/vejledninger på www.byggevareinfo.dk, her findes der også en samling af ofte stillede spørgsmål og svar.

Information om markedsovervågning af byggevarer, så kontakt Sikkerhedsstyrelsen på byg@sik.dk

Spørgsmål til tolkning af reglerne, så kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.


Markedsovervågning generelt

Markedsovervågning af byggevarer foregår ved Center for Markedsovervågning, der hører under Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Sikkerhedsstyrelsen kan give en virksomhed, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer, påbud om at standse markedsføring og salg, påbud om at tilbagekalde byggevaren eller fjerne den, hvis den allerede er indbygget.

Derudover kan Sikkerhedsstyrelsen politianmelde virksomheder med henblik på bødeforelæg. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer bl.a., at byggevaren er CE-mærket, og at der medfølger de nødvendige dokumenter, eller at produkter i kontakt med drikkevand, f.eks. vandhaner, er godkendte efter de gældende regler.


Hvis ansvar er det?

Det er byggevareproducenten, som er ansvarlig for, at glasset forsynes med CE-mærke. For importerede glas er importøren ansvarlig for, at mærkningen er i orden.Det betyder dog ikke, at man hos glarmesteren eller hos grossisten kan læne sig tilbage og pege på producenten, hvis CE-mærkningen af et produkt ikke er i orden.


Alle led i omsætningen – fra producenter over importører, grossister og forhandlere – har nemlig pligt til at medvirke i den såkaldte markedskontrol.


Anmeld en ulovlig byggevare

Ved mistanke om en ulovlig byggevare, kan det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Som vil behandle sagen og eventuelt træffe en afgørelse over for den, der har markedsført eller solgt en ulovlig vare.


CE-mærkning for glas

CE-mærkning efter følgende standarder er obligatorisk fra 1. september 2006:


CE-mærkning efter følgende standarder er obligatorisk fra 1. marts 2007:


CE-mærkning efter følgende standarder er obligatorisk fra 1. februar 2009:


CE-mærkning efter følgende standarder er obligatorisk fra 1. januar 2010:


CE-mærkning efter følgende standarder er obligatorisk fra 8. august 2015:

Denne liste viser hvilke byggevarer, der skal CE-mærkes. Listen indeholder standardernes navne, numre, tidspunktet for hvornår CE-mærkning er obligatorisk.


Tillæg til standarder

Listen indeholder ikke eventuelle tillæg, såkaldte annekser, til standarderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne på listen kun gælder for hovedstandarderne – dermed ikke nødvendigvis for de nyest gældende bestemmelser på området.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas