« Tilbage

CE-mærkning af vinduer

Sidst revideret jun 2021
Glasfakta

CE-mærket er et ’pas’ for varen så, denne frit kan omsættes og anvendes i alle EU lande

Vinduer og døre produceret efter 1. februar 2010 er omfattet af kravene om CE mærkning, i henhold til produktstandarden DS/EN 14351-1.


CE-mærkningen betyder at virksomheden, der producere vinduer, skal have et anerkendt kvalitetsstyringssystem, hvor der sikres at de markedsførte produkter opfylder kravene til de angivne ydeevneegenskaber. Herudover skal de lovgivningsmæssige ydeevnekrav være dokumenteret.


FPC-systemet skal omfatte procedurer:

Herudover skal der foreligge dokumentation af de vinduessystemer som der produceres i form af akkrediterede førstegangs dokumentation for U-værdi enten som beregning eller måling. Indgår der sikkerhedsbeslag i vindueskonstruktionen som for eksempel top vendebeslag skal disse tillige være godkendt via en akkrediteret prøvning.


Ovenstående krav er opfyldt for de virksomheder der er tilsluttet Vinduesindustriens DVV mærkning, i henhold til gældende udgave af Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.


Alle vinduer og yderdøre produceret efter 1. februar 2010 skal være mærket med nedenstående oplysninger:Producenten skal herudover have offentlig tilgængelig information om de værdier for standardstørrelserne i sammenlignelig form som nedenstående eksempel gældende for 1 fags oplukkelig vindue:


* værdier gældende for standardstørrelse, aktuelle værdier skal kunne oplyses på forlangende.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas