« Tilbage

Termoruder og glas på byggepladsen

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta
Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid. Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Glasset skal kontrolleres ved modtagelse for synlige fejl og mangler som fx brækage og kantskader. Eventuelle skader skal meddeles transportøren eller alternativt glasleverandøren straks herefter.

Stil glasset godt

Glasset skal stå oprejst på et tørt og plant stabilt underlag og kun lidt på skrå, ca. 7° på et sikkert sted – ikke på jorden uanset vejrforhold.

Der må ikke stilles flere ruder/glas uden på hinanden, end der kan stå på et stel svarende til det som glasset blev leveret på. Termoruder bør ikke opbevares på byggepladsen længere end nødvendigt inden montagen.

Flyt det et for et

Glas og termoruder skal flyttes enkeltvis, så glasset ikke ridses eller kanterne beskadiges. Håndtering/flytning af glas bør minimeres, da det øger risiko for skader.

Ingen sol og regn

Glassene skal beskyttes for sol og regn og derfor som minimum overdækkes med farvet presenning, selvom glassene måtte være leveret med hvid el. klart plastomslag.
Termoruders kantforsegling må ikke udsættes for unødvendigt sollys. Efter montage skal kantforseglingen afdækkes med lister eller lignende.

Glasindustriens monteringsanvisning skal følges

Glasindustriens monteringsanvisning er grundig og detaljeret, enkel at arbejde efter, og den er grundlaget for garantiordningen.

Undgå skader efter montering

Ruderne skal renholdes for snavs under hele byggeperioden. Eksempelvis skal mørtelrester altid fjernes af ruderne straks – ikke tørres af, men skylles med masser af vand, gnid aldrig - den fine kvarts i mørtelen ridser glasset.

Betonstriber

Ruder i betonbyggeri får ofte striber fra nedløb, da betonelementer udskiller silikater. I bygge-perioden og i det første år efter færdiggørelsen skal disse striber jævnligt skylles af ruderne.

Slibespåner ses

Gnister fra vinkelslibere og andet værktøj må ikke ramme ruderne. Slibespånerne brænder sig let fast i glasset – og det ses.

Skilte skader

Salgsskilte kan smitte af, ridse og klæbe helt fast. Store, mørke skilte kan samle varme, så ruderne revner eller eksploderer. Etiketter fjernes forsigtigt med vand eller sprit eller eventuelt ved nænsom brug af keramikrens uden silikoneindhold.

Se mere i BYG-ERFA: 990216: Skader på glasoverflader.

Læs også artiklerne "Skader på glasoverflader" og "Håndtering af vinduer og ruder".Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev