« Tilbage

Indvendig kondens dannes på den koldeste overflade i rummet

Sidst revideret nov 2022
Glasfakta

Indvendig kondens på vinduer er et problem, de fleste er stødt på

Kravene om bedre isolerede bygninger har betydet udvikling af nye byggematerialer med en bedre isoleringsevne. Nye energivinduer isolerer bedre end gamle termoruder, og de nye vinduer er også blevet mere tætte. De utætheder, der før var i ældre bygninger, betød at der også var en naturlig ventilation i huset.

Kondens på det indvendige glas mod rummet betyder, at temperaturen på glasoverfladen er for lav i forhold til vanddampindholdet i luften i rummet. Kondens ses på vinduer, der stadig har enkeltglas, men indvendig kondens kan også opstå på 2- og 3-lags energiruder, hvis rummet ikke er opvarmet eller luften har et højt fugtindhold.

Dug og kondens på indersiden af vinduer opstår, når varm, fugtig luft rammer rudens kolde overflade. Indvendig stuetemperatur og luftfugtigheden har betydning for kondensdannelse. Luften i vores bolig vil altid indeholde fugt/vanddamp, som er usynlig.


Jo varmere luften er, jo mere vanddamp kan den indeholde - men der er en grænse for den mængde, den kan indeholde ved en given temperatur. Når denne grænse er nået, siger vi at luften er "mættet". Når mættet luft kommer i kontakt med en overflade, som har en lavere temperatur end luften, vil den afgive sit overskud af vanddamp på overfladen - i første omgang i form dug, og eventuelt i form af dråber af vand. Et eksempel på dette er, når man ånder på et spejl, kondens opstår, fordi den udåndede luft er mættet, og dens temperaturen er højere end spejlets (som er ved stuetemperatur).

Hvor kommer vanddamp fra indendørs?

En familie på to voksne og to børn udleder ca. 12 liter væske i døgnet, der omtrent er ligeligt fordelt mellem sved og udåndingsluft.

Når man laver mad, kommer der en del damp fra gryder og pander, og det er ikke al dampen der suges ud gennememhætten. Varmekilden kan også producere en del damp; et gennemsnitligt gaskomfur producerer ca. 1 liter vand pr time. Under opvask og afskyldning udledes også en del fugt fra det varme vand.

Derudover kommer der en del fugt fra badning, vaskeri, og vådt overtøj.

Indvendig kondens er oftest et ventilationsproblem

Den bedste løsning er at have et mekanisk ventilationsanlæg, der sørger for det rigtige luftskifte. Skal man bygge nyt hus, er det en god ide at have det med i budgettet. Det er ikke i alle eksisterende huse, man kan installere et ventilationsanlæg, her er det vigtigt at man sørger for udluftning af sin bolig. Hvis der er udluftningsventiler i vinduerne kan man sørge for, at de er åbne, og man skal skabe gennemtræk i boligen tre gange om dagen af 5 - 10 minutters varighed. Ved at sørge for ventilation fjerner man overskydende fugt. Man mister også lidt varme, men når den varme fugtige luft lukkes ud, kommer den kølige og mere tørre luft ind. Tør kold luft er billigere at varme op end varm fugtig luft.

Hvordan kan man reducere indvendig kondens?

Vanddampindholdet i luften øges ved de normale gøremål, man foretager sig i hjemmet såsom vask, madlavning, badning osv., og kan styres ved anvendelse af luftudsugninger og udluftning.

Man kan skrue op for varmen så stuetemperaturen hæves, den varme luft kan indeholde mere vanddamp uden at kondensere. Og man kan udskifte ruderne til 2-lag eller 3- lags energiruder, og dermed få en højere overfladetemperatur på glasset, der vender ind mod rummet.

Tips til at undgå indvendig kondens

Brug emhætten, når du laver mad.

Udetemperaturen

Den udvendig temperatur har også en betydning for dannelse af indvendig kondens, da kolde temperaturer vil afkøle bygningen, og selv med gode isolerede vinduer vil vinduerne være koldere ved lavere udetemperaturer.

Læs artiklen: Udvendig kondens på ruder.

Kondens i termorudens hulrum

Kondens i hulrummet i en hermetisk forseglet termorude eller energirude betyder tegn på en defekt i rudens forsegling og omtales oftest som at ruden er punkteret. Denne type kondens har ikke at gøre med udluftning og indeklima i rummet vinduet sidder i.

Kilde: Glasindustrien
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas