« Tilbage

Fuger om vinduer

Sidst revideret nov 2020
Glasfakta

Fugemateriale

Fugematerialer omkring vinduer skal sikre at fugt i konstruktionen kan komme ud, men at fugt indefra ikke kommer ud i konstruktionen. Fuldstændig som placeringen af dampspærre: indvendig mod fugten.

Fugematerialer og deres placering er nøje beskrevet i Bips B2.371 – marts 2010: ”Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage.”:
3.5.11 Fuger
Stk. 1. For udvendige døre, vinduer og porte skal udvendige fuger være diffusionsåbne og indvendige fuger skal være diffusionstætte.


Montageforhold

Der skal tages hensyn til at:

Under udførslen er det vigtigt at sikre nedenstående:

Fugen skal udover at opnå vedhæftning, samt optage eventuelle påvirkninger ved eksempelvis temperatur-bevægelser og evt. hærdning af fugen, kunne optage de generelle bevægelser mellem de vedhæftede materialer.


Foto ovenfor viser at fugematerialet i vinduet ikke har været kompatibelt med termorudens fuge, som derfor er misfarvet og på længere sigt vil termoruden tage skade og punktere.

Husk at der ikke må fuges med tætte fuger udvendigt omkring vinduer. ”For udvendige døre, vinduer og porte skal udvendige fuger være diffusionsåbne og indvendige fuger skal være diffusionstætte.”

Læs artiklen: Skader på glas, inkompatible materialer - fugemasse og fugebånd.

Fugeguiden fra Fugebranchen FSO

Formålet med Fugeguiden er at skabe opmærksomhed om, at fugekonstruktioner bør betragtes som væsentlige bygningsdele og derfor bør beskrives som selvstændige fagentrepriser.

Bliv klogere og læs Fugeguiden, der redigeres og udgives af Fugebranchen.

Hvis fugen skal dokumenteres fx for brand, er det vigtigt at sikre, at systemet også kan benyttes til den aktuelle opgave.

Læs artiklen: Brandfuger

Øvrige fugefunktioner

Udover valg af fuger med hensyn til energitab (linjetab) og fugtforhold, kan der være andre forhold fx brandsikring, lyd, overmalbarhed, trykforskelle (fx lufttætte rum) m.m. der skal tages hensyn til.

BR18 Linjetab

Linjetab, eller den lineære transmissionskoefficient, er betegnelsen for det ekstra varmetab som opstår i fx samlingen mellem konstruktionsdele i klimaskærmen. Det kunne fx være samlingen mellem ydervæg og vindue. Ydervæggen og vinduet har hver sin selvstændige U-værdi, men i samlingen mellem dem forekommer et ekstra varmetab.

Læs mere i artiklerne Linjetab, vinduer i henhold til BR18. - og Kuldebroer, U-værdier og linjetab.

Bilag 2: Tabeller til kapitel 11 - Energiforbrug. Tabel 1 - Generelle mindstekrav til klimaskærm.Se mere på Bygningsreglementet.dk


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev