« Tilbage

Sikring mod indbrud, almindelige vinduer

Sidst revideret mar 2022
Glasfakta

I tilfælde af indbrud er det godt at have valgt det rette glas

Indbrud er de tilfælde, hvor en eller flere personer vil skaffe sig adgang med hensigt at stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs.


Valg af glas afhænger af, hvilket sikringsniveau det drejer sig om. Mod indbrud vælges altid lamineret glas.


I private huse/boliger er der ikke regler for glassikring fra forsikringsselskaber, men det anbefales at bruge minimum P2A lamineret glas.


I erhversbygninger skal der i sikringsniveau 40-60 vælges et sikringsglas som P5A-P6B.


Standarden DS/EN 356: "Bygningsglas – Sikrings - glas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2002", som har klasser for hærværk (Modstand mod hårdt stød) med klasserne P1A-P5A, og mod Indbrud (Modstand mod skarpt stød) med klasserne P6B-P8B.I vinduer, som termorude med udvendig float eventuelt hærdet yderst* og indvendig lamineret som.

* Ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten et lamineret eller hærdet glas.


Forsikringsselskaber - indbrud

Forsikring & Pension har etableret en særskilt hjemmeside: sikringsguiden.dk, der indeholder emner vedrørende skadeforebyggelse, for såvidt angår tyveri, brand og bygning.


Forsikringsselskabernes sikringsniveauer, varegrupper og sumgrænser til brug for minimumskrav ved indbrudssikring af bygninger, rum og objekter ses på deres hjemmesider.


Forsikring & Pension’s reviderede sikringsniveauer: 6 niveauer: 10, 20, 30, 40, 50, 60 i forhold til:
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas