« Tilbage

Sikringsglas i private boliger

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Vinduer er en af tyvens mest benyttede adgangsveje

De fleste indbrud i private boliger sker, når det er muligt uforstyrret at brække vinduer og døre op, det vil sige om dagen, når beboerne er på arbejde, eller når de er på ferie med videre.


Næsten hver tredje dansker har på et tidspunkt oplevet enten indbrud eller forsøg på indbrud i deres hjem. Internationale undersøgelser viser, at antallet af indbrud i private boliger i Danmark ligger højt i forhold til andre lande, og at danskernes egen sikring af deres boliger for at forebygge indbrud er dårligere, end i de lande vi normalt sammenligner os med.


Energistyrelsen udgav i april 2012: ”Vejledning om indbrudssikring af private hjem”

Vejledningen kan ses her.


Vejledningen er til boligejere og lejere af boliger om tekniske og bygningsmæssige tiltag i boligen, der kan bidrage til at forebygge indbrudskriminalitet. Vejledningen anviser letforståeligt, hvad man med enkle midler kan gøre for at sikre boligen mod indbrud.


Tyvenes største fjender tid og støj

Jo større risiko for at blive opdaget, jo længere tid det tager at bryde ind i bygningen, og jo mere det støjer, des mindre er sandsynligheden for indbrud. Grundlæggende handler det om,at gøre det så besvær­ligt for tyvene, at de opgiver at bryde ind. Vejledningen giver under mottoet ”Stjæl tyvens tid” en række råd om, hvordan der med simple midler kan sikres bedre mod indbrud i private hjem.


Døre

Terrassedøre i stueetager er ofte anvendt som adgangsvej for indbrudstyve, fordi døre ofte er beliggende på bagsiden af bygningen, hvor tyven kan arbejde skjult. Knuses dørens rude af glas eller termorude, kan dørgreb, nøgle eller vrider indenfor betjenes og giver adgang. Terrassedøre, kælderdøre og køkkendøre bør have sikringsglas eller termoruder med sikringsglas og være forsynet med låse der kan låses med nøgle fra begge sider.


Vinduer og ruder

Vinduer er en af tyvens mest benyttede adgangsveje. Selve glasset eller ruden er normalt ikke sikret, men man kan udskifte til sikringsglas, eller termoruder med sikringsglas, når der bestilles nye vinduer. Man kan sikre termoruderne mod at blive pillet ud udefra ved at klæbe ruden fast i falsen med fuge­masse eller lignende, så den kun kan skæres fri med specialværktøj.


Selve vinduernes rammer kan sikres mod indbrud med sikrings­beslag og vindueslåse

Hvis en rude er knust, bør den skiftes hurtigst muligt, både af hensyn til vand- og fugt­skader, men også af hensyn til tyverisikringen af boligen.


Glas

Når almindeligt glas belastes over glassets brudstyrke, revner det i skarpe glas-spyd, som kan give skæreskader.


I private huse anbefales minimum lamineret sikringsglas (P2A) til det invendige glas. Lamineret glas anbefales for at undgå glasskår ind i bygningen. En termorude vil så få følgende opbygningen: 4mm energiglas udvendig, 15mm argon og 10mm sikringsglas, P2A indvendig. ved krav om personsikkerhedsglas jævnfør BR vælges udvendig et lamineret eller et hærdet glas.


Sikringsglas kan klassificeres i en sikringsklasse mod indbrud. Når der stilles krav til sikrings­klasse og sikringsniveau, kræves der altid lamineret glas. Dog kan de enkelte glas i laminatet i enkelte tilfælde desuden være hærdet. Hærdet glas alene er derimod ikke en tilstrækkelig sikring mod indbrud.


illustration, Glasindustrien


Rudemontage

Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Det vil sige glasset bør klæbes fast i falsen, så både dets egnethed som karm-/rammens sikringsegenskaber forbedres. Se tegning her over


Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas. Det anbefales at tale med en glarmester om udskiftning og korrekt montage.


Glasindustrien har udgivet en vejledning: Sikringsglas i privatboliger, der giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af sikringsglas til almindelige vinduer i private hjem ved udskiftning i eksisterende vinduer.


Formålet er at:

Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i Glasindustriens monteringsanvisning overholdes, se www.glasindustrien.org, hvor der også kan ses en stor samlet oversigt over sikringsglas, standarder, forsikringskrav i virksomheder, glastyper med mere.


BR18

Der er ingen krav i bygningsreglementet om indbrudssikring.


Secured by Design

I privathuse anbefales samme sikring som i Secured By Design (SBD) som er udviklet I UK, som ”Official Police Security Initiatives”, som en del af ACPO: Association of Chief Police Officers i UK, oprindeligt i 1989.


Seneste 7. udgave er fra 27.3.2013. SBD kræver i dag at døre og vinduer klassificeres efter EN 1627 og iht PAS 24. Vinduer som RC2N skal iht PAS 24 have glas, som P1A (iht EN 356).


Vinduer: Sikringsniveau RC2N iht DS/EN 1627 dvs min 3 minutter

Glas: Sikringsniveau P2A iht DS/EN 356 dvs almindelig lamineret glas

Glasmontage: Falsfuge og topforsegling dvs fastholde glas/rude og glaslister i falsen


Glasbeskrivelse

Eksempel (privathjem):

2-lag energirude med indbrudssikringsglas: 4E-15Ar-P2A: 4 mm energiglas, 15 mm argon, P2A lamineret sikringsglas. Energidata U/LT/g f.eks.: 1,1/79/60
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas