« Tilbage
Rude hvor det indvendige glas er et lamineret glas

Indbrudssikring med sikringsglas

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.


Indbrud er et stort problem i Danmark

Indbrud er de tilfælde, hvor personer vil skaffe sig adgang med hensigt at stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs.


Danmark har flere indbrud end de fleste andre europæiske lande

Forsikring og Pension har tidligere udgivet analyserapporten ”indbrud i Danmark og vores nabolande”, hvor man kan se at indbrud i privat beboelse fylder godt op i de danske kriminalitetsstatistikker og skræmmende meget hvis det sammenlignes med vores nabolande. I 2012 toppede Danmark de europæiske indbrudsstatistikker


Kilde :Eurostat


Vi ligger stadig med et af Europas højeste indbrudstal pr. indbygger. Selvom indbrudskurven er knækket, har Danmark stadig flere indbrud pr. indbygger end vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland.


Kilde: Stop Indbrud, F&P


Der er nu færre indbrud i Danmark end tidligere

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser har over en længere periode været faldende, og i 2. kvartal af 2020 var antallet drastisk lavere end i samme kvartal de tidligere år. Der blev anmeldt 2.826 indbrud i beboelser i 2. kvartal 2020, hvor antallet af anmeldelser i samme periode i 2019 var 4.947. Det lave antal hænger sandsynligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når mange i løbet af foråret 2020 opholdte sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19.


Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik 10. juli 2020 - Nr. 273


Stigningen i 2018 kan formentlig forklares af indbrudsparagraffen (§ 276a), som trådte i kraft 1. januar samme år. Indførelsen af den nye paragraf betyder i praksis, at en række anmeldelser, der tidligere blev registeret som tyveri, nu registreres som indbrud.


Privathjemssikring

Den bedste løsning til sikring mod indbrud i et almindeligt vindue eller dør i privatbolig vil være en termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst, og lamineret glas inderst. Derudover skal det sikres at ruden ikke nemt kan udtages og derfor anbefales topforsegling indv. og udv. incl. falsforsegling. Falshøjde dvs. dybden hvor ruden sidder bag glaslister bør være minimum 16-18 mm.


Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas i henhold til Bygningsreglementet kan der udvendigt vælges enten et lamineret eller hærdet glas.


Beskrivelsen af en termorude vil, når der vælges et indvendigt lamineret sikringsglas som P2A (det vil typisk være et standard lamineret 6,8 mm) være: Udv. 4 mm energiglas, 15 mm argon og indv. lamineret sikringsglas som P2A.

Figur fra Glasindustriens vejledning: Sikringsglas i privatboliger.


Montering af glas

Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i Glasindustriens monteringsanvisning overholdes. Se Glasindustrien.dk.


Lamineret glas

I private huse anbefales minimum lamineret sikringsglas som P2A, som indvendigt glas for at gøre det sværere for tyven. Lamineret glas anbefales som indvendigt glas for at undgå glasskår ind i bygningen.


Falshøjder

Minimum falshøjde er 16 mm, anbefalet falshøjde er 18 mm. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger.


Forsegling

Det er af største vigtighed, at forseglingsproducentens anvisninger følges mht. forbehandling for den aktuelle overfladetype. Fals, glaslister og glas skal være rene, affedtede og tørre ved påføring af forsegling.


Elastisk fugemasse, som anvendes i forbindelse med montage, skal være af en type, som er forenelig med termorudeforseglingen og folien i det laminerede glas.


Montering i karm/ramme

Termoruder monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden uanset om de monteres indefra eller udefra.


Den viste tegning er alene en principskitse, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse. Der henvises til de enkelte leverandørers detaljer og tilladelser vedrørende indbygning.


Standarder

Indbrudssikring = Security kræver omtanke og præcisering. Heldigvis er der europæiske standarder der definerer sikring, såvel for vinduer, døre som for glas.


Når et vindue eller en dør skal CE-mærkes skal det ske efter DS/EN 14351-1 Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber.


DS/EN 14351-1 Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber, skal anvendes når et vindue eller en dør skal CE-mærkes


I DS/EN 14351-1 er det præciseret at hvis det gælder indbrudssikring, så skal der bruges en anden europæisk standard: EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.


EN 1627 foreskriver klasser for glasset iht EN 356 Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb. Standarderne hænger sammen – heldigvis.


Glasindustrien

Læs mere i Glasindustriens vejledning SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas. Den giver en samlet oversigt, dels over standarder for vinduer, døre og glas, dels hvilke modstandsklasser der findes.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas