« Tilbage

Anbefaling om personsikkerhedsglas i boligen

Sidst revideret dec 2022
Glasfakta

Der sker flest skader med glas i og omkring boligen

Brugen af personsikkerhedsglas i form af hærdet og/eller lamineret glas i privatboliger har hidtil ikke været et entydigt krav i Bygningsreglementet. Besvarelsen af et spørgsmål til tidligere Bygningsreglement tilkendegav, at kravene til personsikkerhedsglas ikke var gældende i boliger.

Til den seneste udgave af bygningsreglementet, BR18, som trådte i kraft 1. januar 2018, har der været forventning til, at der ville komme præcise og entydige krav til anvendelse af personsikkerhedsglas i boliger. Bolig og Planstyrelsen tilkendegav i et høringsnotat, at de ville tage branchens og herunder Glasindustriens betragtninger, forslag og indsigelser til efterretning og i stort omfang implementere dem i kommende vejledning.

Vejledningen ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger” er udsendt maj 2018, og den indeholder mange gode anbefalinger, men der mangler desværre fortsat flere entydige og specifikke krav til brugen af glas især i forbindelse med boliger.

Det skal derfor kraftig opfordres til rådgivere og bygherre om at stille præcise og entydige krav til valg af personsikkerhedsglas ved brug af glas. Det er deres ansvar, at bygningen og herunder boligen er sikker. Nuværende vejledning vurderes ikke tilstrækkelig uden præciseringer.

Ny vejledning fra Glasindustrien

Glasindustrien har netop (januar 2021) udgivet en ny vejledning ”Sikkerhedsglas Bolig. Anbefalinger om personsikkerhedsglas i boligen” med Glasindustriens anbefalinger om anvendelse af personsikkerhedsglas i boligen. Vejledningen viser med letforståelige illustrationer, hvor man anbefaler, der skal være krav om personsikkerhedsglas.

Glasindustrien vil med deres nye vejledning informere og vejlede om anvendelsen af personsikkerhedsglas.

Glasindustriens vejledningen er udarbejdet med baggrund i DS/INF 119:2007 ”Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed”, erfaringer over en årrække med skæreskader i byggeri og på en skæreskadestatistik for glas fra Odense Universitets Hospital (OUH).

Skæreskadestatistik fra OUH 2008-2014

Statistikken viser, at gennemsnitlig 75 personer kommer til skade om året ved kontakt med glas i eller omkring boligen. Kriterierne for, at skæreskaden er medregnet i statistikken er, at det er en hjemme- eller fritidsulykke. Skademekanismen er snit, hug eller savning. Skadevoldende produkt er glasrude, vindue, vinduesglas, glasdør, brusekabine og drivhus. Skadestuen i Odense har et optageområde, der svarer til ca. 5% (260.000 personer) af Danmarks befolkning. Det svarer til, at mere end 4 personer gennemsnitlig hver dag kommer på skadestuen på grund af en skæreskade opstået i forbindelse med glas.

BR18

I BR18 § 238 hedder det: "I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader."

I § 239 oplyses, at kravet i medfør af § 238 anses som opfyldt ved etablering af værn, afskærmning eller opsætning af markering på glasset.

En markering på almindeligt glas kan gøre, at man ser glasset, men en markering kan ikke forhindre skæreskader, når der sker en kollision. Risikoen for skæreskader er fortsat til stede, men forhåbentlig er risikoen for, at man rammer mindre.

Læs også artiklen: Personsikkerhed og glas.

Boliger er ikke omfattet af § 238

BR18 § 242 undtager desværre boliger: ”Glas, benyttet i vinduer og døre i boliger, er ikke omfattet af kravene i § 238 med mindre, der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller døren er placeret sådan, eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.”

Hvem skal vurdere, hvornår der er risiko for personskade? En private bygherre (bygningsejere) har ingen forudsætninger, og professionelle rådgivere kan have kommercielle motiver til at rådgive, så billigst mulige løsning kan foreskrives, og man hermed får opgaven.

Det er vigtigt, at kravene til personsikkerhed ikke er et konkurrence eller kommercielt spørgsmål, men alene et spørgsmål om sikkerhed.

Der opfordres til, at alle bygningsejere og deres rådgivere i forbindelse med byggeprojekter entydigt og klart angiver, hvilket krav man stiller til personsikkerhed i forbindelse med anvendelsen af glas. Der er desværre så store tolkningsmuligheder omkring glas og personsikkerhed, at det kan opstå tvivl om kravene. Hermed opstår der også tvivl omkring forventningerne til det bestilte, aftalte og leverede, at det kan blive til en tvist og i værste tilfælde ende med personskader.

Glasindustriens vejledning ”Sikkerhedsglas Bolig. Anbefalinger om personsikkerhedsglas i boligen” bør følges for at sikre korrekt valg af glas for opfyldelse af personsikkerhedskravene i boliger.

Se skæreskade-statistikken fra Odense Universitets Hospital
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas