« Tilbage

Fejl der ofte ses ved specifikation af Sikrings-glas

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta
Sikringsglas bliver mere og mere efterspurgt, og i dag kan man få glas, der kan dække næsten alle sikringsbehov. I branchen ser man dog en række fejl, mangler og misforståelser i beskrivelser og specifikationer af sikringsglas. Her kan du læse om de mest almindelige fejl, og hvad du skal være opmærksom på.

1. Manglende skelnen mellem sikring og sikkerhed

Ofte ses forkert beskrivelse af, om det er sikring (security) eller sikkerhed (safety) det handler om.

Et sikringsglas kan kun udføres som et lamineret glas og vil dermed også være et sikkerhedsglas (iht. EN 12600 som BR18 henviser til mht. personsikkerhed).

Standarder for sikringsglas

Der findes tre væsentlige gældende standarder der omhandler sikringsglas:


Derudover er der standarder for hvor sikringsglassene anvendes. Klassifikationen på glas alene kan ikke bruges hvis der ikke også foreligger en systemprøvning med efterfølgende systemklassifikation som f. eks i forbindelse med indbrud er standarden EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation gældende Tilsvarende er der standarder for døre og vinduer for de øvrige sikringsområder.

Læs artiklerne:
Sikringsglas – indbrud
Sikringsglas – skud
Sikringsglas - eksplosion

2. Brug af forældede standarder

Ofte ses brug af gamle udgåede standarder. Den tidligere danske standard DS/INSTA 154 omhandlede både sikring og sikkerhed. Forsikring & Pension referer nu kun til EN-standarder.

Standarder for sikringsglas

Skemaet herunder viser gældende standarder for sikringsglas og tilsvarende standarder for sikringsdøre og sikringsvinduer. Bemærk det er kun, når der foreligger en systemklassifikation for døre, vinduer, facader, at glasklassifikationen kan benyttes.


EPR klassifikation fremkommer på baggrund af system tests i Schock Tube – altså ved lufttryk fra kompression.
EXR fremkommer på baggrund af Open Range test med sprængladninger af forskellig størrelse placeret på forskellige afstande fra test elementet, afhængigt af klassifikation.


3. Manglende angivelse af sikringsniveau

I erhvervsvirksomheder har F&P defineret sikringsniveau og dermed krav til sikringsdøre, sikringsvinduer mm. Sikringsniveauet ses i den lovkrævede indbrudspolice jvf. skema nedenfor iht. Sikringskatalog 9.


Vær opmærksom på at der op til og med RC4, må glasset ikke angribes direkte.

I boliger findes der ikke tilsvarende krav, hverken i bygningsreglementet eller generelt fra F&P. Det Kriminalpræventive Råd, F&P, SikkerhedsBranchen, og Glasindustrien med flere anbefaler RC2N inkl. glas som P2A til boliger.

Læs mere i artiklen: Sikringsglas i private boliger.

4. Forkert henvisning til SKAFOR

Forsikring og Pension (F&P), som er forsikringsselskabernes forening, hed indtil 1999 SKAFOR - Dansk Forening for Skadesforsikring. SKAFOR var tidligere den instans i Danmark, der stod for klassificering af sikringsenheder efter ”Standardtyvmetoden” (STM). Klassificeringen blev angivet i farverne GUL, GRØN, BLÅ og RØD, hvor RØD stod for den højeste modstandsevne ved indbrudsforsøg. Standardtyvmetoden blev lukket for prøvning pr. 31. december 2013. I dag registrerer F&P sikringsprodukter, der er prøvet af et akkrediteret prøvningssted og certificeret på baggrund af en europæisk eller anden anerkendt standard.

5. Manglende krav om certificeret montagefirma

F&P’s kravspecifikation ”Mekanisk installatørvirksomhed” giver mulighed for korrekt montage. Forsikringsselskabernes kravspecifikation sikrer bl.a. at montører af sikringsglas er certificeret efter ISO 9001 og har gennemført og bestået AMU-kurset 48286: ”Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas”

I F&P’s pjece: ”Sikringsniveauet skal passe til risikoen – bliv sikker på erstatning ved indbrud”, der omhandler erhvervsforsikring, kan man læse mere om kravene til det sikringsniveau som ens forsikring kræver.

Se pjecen ”Sikringsniveauet skal passe til risikoen” fra F&P.

6. Krav til sikringsglas og krav til montering er modstridende

Ingen enkeltkomponent kan byttes ud af konstruktionen uden at risikere, at sikringen ikke er opfyldt. Brug af sikringsglas alene er ikke nok, uden en rigtig montage i rigtig karm. Ofte er der en manglende forståelsen af forskellen mellem de enkelte byggevarer og systemkrav for indbygning og samlet konstruktion.
Rammer, lister, fugematerialer, glas, montagebeslag og andre elementer skal alle arbejde sammen om at opfylde standarderne for prøvning, hvor alle specificerede komponenter tilsammen skal opfylde kravene.

7. Manglende skelnen mellem glas og bygningselement

En almindelig fejl er forskel i specifikationen fra entreprenør, distributør og producent. Professionelle i byggeriet skal have styr på dokumentationen. Dokumentationen ses i CE-ydeevnedeklarationen på glasset, som altid skal kunne rekvireres fra producenten.
Svigt af sikringsdøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at indbrud er nemt for tyve. Dørene er ofte det svage led i indbrudssikringen af en bygning. Derfor skal dørene beskrives og mærkes iht. gældende standarder.

Dør og vindue skal prøves og klassificeres særskilt. En dør eller et vindue med et sikringsglas (der opfylder standarderne til sikring), betyder ikke automatisk at døren eller vinduet også er klassificeret.

8. Sikringsfilm

Ved brug af påklæbet sikringsfilm mangler ofte oplysning om hvilke glastyper (float, hærdet eller lamineret) og glastykkelser de udførte prøvninger og dokumentationer er i henhold til. Ofte er det ikke beskrevet at montagen skal udføres ved at hele glasset skal dækkes - også bag glaslisterne.

9. Når der refereres til Secured By Design er det oftest til en ældre ikke gældende udgave

Secured By Design (SBD) er udviklet I UK, som ”Official Police Security Initiatives”, som en del af ACPO: Association of Chief Police Officers i UK, oprindeligt i 1989.

SBD kræver i dag at døre og vinduer klassificeres efter EN 1627 og iht PAS 24.
Vinduer til boliger som RC2N skal iht PAS 24 have glas som minimum P1A (iht EN 356).
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev