« Tilbage
Sol på facade i Gellerup

Solstrålingen er kortbølget, rumvarme er langbølget

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Bølgelængden afhænger af energikilden, forskellige energikilder har forskellige bølgelængder. Grundlæggende er det elektromagnetisk stråling med forskellig bølgelængde. Derfor bliver glas påvirket af vidt forskellige strålinger.


De to vigtigste energikilder er solstråling med kortbølget stråling i forhold til rumvarme med langbølget stråling.

Forskellen på kort- og langbølget: Solstråling fordeler sig som I=R+A+T, hvorimod Rumvarme fordeler sig som I=R+A, dvs mangler T (Transmission).


Solstrålingen kan reguleres ved fx en belægning, så den energimængde, der kommer ind, reduceres.


Læs artiklen: Emissionsfaktor er energiglassets evne til varmerefleksion


Tilsvarende kan varmetabet af rumvarme reduceres ved at belægge glasset med en lavemissionsbelægning, som yderligere øger reflektionen af stuevarmen. Placeres lavemissionsbelægningen på ydersiden af glasset vil absorptionen stige, hvilket gør glasset meget varmere (og dermed reducerer ”kuldenedfald”).


Se mere i artiklen: U-værdi - belægning, gas og afstand.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas