2-lags jernfattigt glas versus 3-lags energiruder - et forskningsprojekt

Sidst revideret sep 2019
Glasfakta

Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energirenovering: 2-lags vinduer vs. 3-lags vinduer

Et forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Elforsk og Dansk Energi undersøger hvordan man, når det gælder vinduer, bedst energirenoverer helårsboliger fra før 1985. Boliger bygget før 1985 er interessante da de udgør 67% af det samlede boligareal, og fordi de er bygget før, der var krav til bygningers energiforbrug.


Projektet beskæftiger sig udover energibesparelse også med sundhedsmæssige aspekter ved energirenoveringer herunder dagslyskvalitet og indeklima. Forskning har i de senere år vist at dagslyset har betydning for menneskets velvære og sundhed generelt. Vores døgnrytme, søvn, humør og D-vitamin niveau stimuleres af naturligt dagslys. Da vi i gennemsnit opholder os 90% af tiden indendørs, har det derfor stor betydning hvilken kvalitet af dagslys, der kommer igennem vinduerne.


Det er målet at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændstoffer og i den forbindelse forventes der energieffektivisering af byggeriet, og at varmeforbruget i vores bygninger reduceres med 40%.


To identiske beboelsesejendomme i en boligforening er grundlag for projektet

Projektet undersøger den sundhedsmæssige og energimæssige effekt ved anvendelse af to forskellige vinduestyper ved energirenovering. To identiske beboelsesejendomme i en boligforening i Haderslev energirenoveres med henholdsvis vinduer med 2-lags glas med jernfattigt glas og 3-lags energiruder. Der indsamles data før renoveringen og efter renoveringen.


Læs artiklen "Dagslys med jernfattigt glas".


Lysmålinger

Dagslysintintensiteten i lejligheder med 2-lags jernfattigt glas bliver markant højere (> 15%) målt i forhold til lejlighederne med 3-lags vinduer. 2-lags jernfattige vinduer transmitterer UVB-strålingen, hvor 3-lags energivinduer med to energibelægninger blokerer for UVB-strålingen. Målinger viste også at 2-lags jernfattige vinduer transmitterer markant mere kortbølget lys end 3-lags energivinduer.


Sundhed

Resultaterne af den indsamlede data viser at søvnkvaliteten forringes hos beboerne med 3- lags energiruder, mens beboerne med 2-lags jernfattig glas oplever en bedre søvnkvalitet.


Beboerne med 2-lags jernfattig glas oplever bedre humør, vågenhed og kortere indsovningstid, her oplever beboerne med 3-lags energiruder ingen forskel.


Energi og indeklima

Energiforbruget til opvarmning er ens for de to ejendomme og glasløsninger. Beboerne oplever i begge ejendomme færre dage, hvor det er koldt.


Det samlede indeklima forringes i begge ejendomme efter vinduesudskiftning, det gælder tæthed, luftfugtighed og CO2. Resultat er baseret på IC-Meter-målinger. Beboerne i ejendommen med 3-lags energiruder oplever ingen forskel i luftens kvalitet, hvor imod tilfredsheden med luften falder hos beboerne i ejendommen med 2-lags jernfattig glas.


Beboerne i ejendommen med 2-lags jernfattigt glas er ikke mere generet af solvarme end beboerne med 3-lags energiruder.


Søvn og humør

Resultater viser, at naturligt dagslys, som man får mere af gennem 2-lags jernfattigt glas, har en positiv indvirkning på søvn og humør. Beboerne i ejendommen med 2-Lags jernfattigt glas falder hurtigere i søvn og oplever mindre træthed i løbet af dagen.


Sundhed og D-vitamin

Mennesker der opholder sig meget indendørs i Danmark får ikke nok sollys, da stort set alt glas absorberer og reflekterer UVB stråling. Resultater fra rapporten viser at det er muligt for kroppen at danne D-vitamin indendørs med 2-lags jernfattigt glas. Vinduer med 3- lags glas blokerer for dannelse af D-vitamin, også hvis det er jernfattigt glas.


Sundhedsstyrelsen anbefaler 50 nanomol D- vitamin per liter blod, minimum 25 nanomol. Vi danskere mister ca. et nanomol om ugen igennem vinteren. Resultater fra Herlev-Østerbro undersøgelsen der omfatter 96.000 danskere viser at personer med kun 30 nanomol per liter blod har en øget dødelighed på 30%.


Glaskvaliteten har altså ikke kun indvirkning på dagslyskvalitet og energiforbrug, men også på menneskers sundhed.


Energiforbrug

Sammenligningen af varmeforbruget efter renoveringen i de to ejendomme viser samme reduktion i det registrerede energiforbrug. Forbruget er reduceret ca. 20 MWh/år sammenlignet med gennemsnitforbruget i de sidste 4 - 5 år.


Indeklima

Kravet om tæthed for vinduer betyder at luftskiftet reduceres, og hvis ikke man optimerer den naturlige ventilation ved flere udluftninger i løbet af dagen eller installerer mekanisk ventilation, så forringes indeklimaet. I projektet etablerede man aftræk igennem toiletkernen og indtræk igennem karmventiler. Dette har dog ikke haft nogen positiv indvirkning på indeklimaet.


Økonomi

De indkomne tilbudspriser viser at 2-lags vinduerne rent økonomisk er billigere end 3-lags energivinduerne 30.736 kr. pr ejendom. Der har i dette projekt ikke været forskel i monteringsprisen af de to vinduestyper, selvom der er er forskel i vægt. 2-lagsvindue på 1400 x 1316 mm vejer 57 kg tilsvarende størrelse med 3-lags glas vejer 69 kg.


Udvendig kondens reducerer lystransmittansen for glas

Der er markant forskel mellem antal timer med udvendig kondens man kan forvente med 2- lags glas og med 3-lags glas. For de to ejendomme i projektet har man estimeret, at det for 2- lags glas er ca. 500h/år og for 3-lags glas ca. 1.500 h/år. Så udsigten og lystransmittansen vil reduceres, når man vælger 3-lags glas.


Rapportens konklusion

Projektet tyder på, at glassets kvalitet har betydning for vores sundhed i forbindelse med dannelse af D-vitamin. Personerne bag rapporten ser det derfor som oplagt at der laves længerevarende forsøg, hvor man undersøger de sundhedsmæssige indvirkninger af glassets kvalitet.


Endvidere opfordres der til et bredere syn på sundhed, dagslys og energi i planlægning af byggeri, da ensidig fokusering på energiforbruget ikke skaber de sundeste byggerier.


Personerne bag rapporten når frem til at anbefale 2-lags jernfattigt glas fremfor 3-lags energiruder ved alle renoveringer af byggerier opført før 1985.


Se rapporten: Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energirenovering: 2-lags vinduer vs. 3-lags vinduer


Kommentar fra Glasfakta

Det er betænkeligt at konkludere generelle tiltag ud fra et sammenlignende studie på to ejendomme, hvor der i den ene bor ældre og pensionerede mennesker, som opholder sig meget i boligen og i den anden aktive yngre familier med udarbejde. Rapporten undlader at tage stilling til den forskellige beboersammensætning i ejendommene.


Risiko for overophedning

En anbefaling om at udskifte alle vinduer i boligejendomme fra før 1985 til vinduer med 2-lags jernfattigglas skal man nok holde lidt igen med. Jernfattigt glas slipper mere solenergi ind, og risikoen for overophedning stiger dermed markant. Særligt med store vinduesarealer mod syd og vest vil man få et uudholdeligt termisk indeklima, der vil få svært ved at overholde Bygningsreglementets krav til energiramme og termisk indeklima.


Det rigtige valg

2-lags ruder kan under visse omstændigheder være det rigtige valg. Det handler om fokus på komfort og indeklima og på funktionaliteten i oplukkelige vinduer og døre med 2-lags ruder, der vejer mindre end 3-lags ruder.


Man bør være åben for brugen af både 2 – og 3-lags ruder, fordi det handler om det bedste glas – og rudevalg til enhver situation.


Billedet øverst i artiklen er ikke af byggeriet nævnt i rapporten, men fra Hans Brogesparken i Brabrand. De første blokke var færdige i 1949, byggeriet er tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen.

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas