« Tilbage

Udskæring af glas

Sidst revideret aug 2022
Glasfakta

Almindeligt bygningsglas skæres hovedsageligt på traditionel vis, hvorefter det ofte bearbejdes med forskellige bearbejdningsmetoder

Glas fra floatværker leveres i de fleste tilfælde i store formater typisk 3210 x 6000 mm. Når glasset skal anvendes i bestemte størrelser, skæres det til den aktuelle størrelse.

Opskæringen kan foregå ved

Men ved særlige opgaver bruges også nyere metoder:


Se artiklen: Vandstråleskæring

Traditionel skæring

Skæring af glas udføres typisk med en skæreskive af diamant eller af hærdet stål i lige snit. Der laves en ridse/ brudanvisning i glasoverfladen med skæreværktøjet og glasset brækkes derefter direkte over en kant. Kvaliteten af ​​revnen kan påvirkes af brugen af ​​skærevæsker, som gør at der ikke så let opstår splinter og afskalninger på kanten.


Buede udskæringer er mulige i begrænset omfang, men er problematiske ved brydning af ruden, da brudforløbet ofte utilsigtet afviger fra den angivne revne.

Kantbearbejdning

Afhængig af revnekvaliteten kan der ved brydning forekomme uregelmæssige og bølgede afskårne kanter med mikrorevner, tilløb og udbrud, hvilket påvirker kantens kvalitet og gør efterbehandling ved slibning nødvendig. Sådanne skader reducerer glassets styrke betydeligt i kantens område.Læs artiklen: Kantfejl i termoruder

Kantfejl har betydning for dimensionering

I SBi-anvisning 215 2. udg. 2018 ”Dimensionering af glas i klimaskærmen” er angivet:

Trækstyrke af glaskanter

Trækstyrken af glaskanter er ofte mindre end styrken af fladerne. Styrken af glaskanten er afgørende for eksempel ved 2-sidet understøtning, eller når der er differenstemperaturer over glasfladen. Kantstyrken afhænger af bearbejdningen efter skæringen.

ke er en reduktionsfaktor der tager hensyn til bearbejdning af glaskanter:

Læs artiklen: Synlige frie glaskanter - Sikkerhed og æstetik
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas