« Tilbage

Lamineret glas

Sidst revideret jun 2024
Glasfakta

Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af en folie. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas, varmeforstærket eller hærdet glas.

Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner, eller indbygges i en termorude. Der anvendes forskellige glastyper, –tykkelser og forskellige mellemlag afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende sikkerhed, sikring, støjreduktion, brandsikring og farve m.v.

Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543.

Folietyper

Udviklingen af folietyper betyder at der i dag findes mange forskellige typer af mellemlag.

Se artikel om "EVA-folie i lamineret sikkerhedsglas".

Se artikel om "Brandbeskyttende flerlagsglas".

Lamineret glas med forskellige funktioner

Tolerancer for glastykkelser af lamineret glas

Tolerancer for glastykkelser af lamineret glas tager udgangspunkt i tolerancer for alm. float iht DS/EN 572-2.Tabel 3 iht DS/EN 572-2 fra Glasindustriens Datablad: LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas iht DS/EN 572-2. 


Gældende for floatglas. Hertil kommer tykkelsestolerancer for det anvendte mellemlag. Er den samlede mellemlagstykkelse mindre end 2 mm er tolerancen ± 0,1 mm. Er den samlede mellemlagstykkelse 2 mm eller tykkere, er tolerancen ± 0,2 mm iht. DS/EN ISO 12543-5: 4.1.2.1. 4.


Måling af tykkelser 

Gennemsnit af målinger midt på alle 4 kanter. Alle enkeltmålinger skal dog samtidig være indenfor den givne tykkelsestolerance.

CE-mærkning

Ifølge Byggevareforordningen (CPR) (før 1. juli 2013: Byggevaredirektivet (CPD)) har det siden 1. marts 2007

været obligatorisk at lamineret glas til byggeri skal være CE-mærket iht DS/EN 14449: ”Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas – Overensstemmelses - vurdering”.

CE-mærkning af bygningsglas skal ikke være mærket på selve glasset, men der skal kunne fremvises en CE-deklaration (papir eller elektronisk) for det konkrete glas fra producenten.

Produktmærkning

Mærkning af lamineret glas iht. DS/EN 14449 er frivillig. Hvis der indgår hærdet glas i den laminerede konstruktion, er mærkning iht. DS/EN 14449 stadig frivillig. Men ønskes det laminerede glas mærket foreskriver standarderne at mærket skal indeholde: Producent navn eller Produktnavn og "EN 14449".

Sikkerheds- og sikringsmærkning

Mærkning af lamineret sikkerheds- og sikringsglas iht. DS/EN 12600, DS/EN 356, DS/EN 1063 samt DS/EN

13541er frivillig.

Ønskes personsikkerhedsklassen mærket, skal der udover produktmærkningen stå både modstandsklasse og standardnr.: EN 12600.

Lamineret personsikkerhedsglas og sikringsglas kan være udført med en permanent mærkning, men standarden kræver ikke, at den umiddelbart er synlig efter indbygning i en rammekonstruktion.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas