« Tilbage

Glas bliver tyndere og stærkere

Sidst revideret nov 2023
Glasfakta

Udviklingen inden for floatglas er spændende at følge. Glasset bliver tyndere og stærkere og kan, med de muligheder der er for belægninger på glasset, indeholde flere funktioner, som kan anvendes inden for byggeriet. Udviklingen inden for belægningsteknologien vil gøre vores bygninger mere komfortable, billigere i drift og bedre for miljøet.

Læs artiklen Belægninger på glas - hvor ultratynde


Vigtige udviklinger

Tyndere og stærkere glas med multifunktioner er fremtidsaspekter, der er afgørende for glasindustriens konkurrenceevne og den ressourcebesparende brug af glas.

Den igangværende klimakrise, høje energipriser og krav om bæredygtig udnyttelse af ressourcer præger i øjeblikket hele byggebranchen. Tiltag som omstillingen fra gasdreven til elektrisk dreven floatglasproduktion, indsamling af ituskåret floatglas og direkte genbrug af brugt floatglas, viser glasindustriens interesse for disse emner.

Med en tilgang hvor man tager hensyn til miljøet, både når man ser på produktionen og det færdige produkt, hvor man udnytter glassets potentiale endnu bedre, har man udviklet tyndere glasstrukturer med samme ydeevne. Anvender man de tyndere glas til vaccumruder, bliver de isolerende vaccumruder endnu mere anvendelige til restaurering af gamle bygninger.

Se artiklen Vakuum termoruder


Stærkere

Styrken er afgørende i alle glasruder. Styrken kan øges fx ved termisk eller kemisk forspænding. Kantstyrken kan også forbedres markant ved at udføre skæring og kantbearbejdning med optimerede maskinindstillinger.


Multifunktionalitet

Ud over gennemsigtighed og termisk isolering skal glas i fremtiden opfylde andre krav, såsom at generere energi uden at reducere gennemsigtigheden og skal kunne tilpasses til ændrede miljøforhold og brugeradfærd.


De tre ovennævnte punkter, tyndere, stærkere og mulitifunktionalitet er det man beskæftiger sig med på Glass Competence Center ved teknisk universitet i Darmstadt, så glas også i fremtiden kan bruges fornuftigt og ressourcebesparende. Tjek deres hjemmeside her
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas