« Tilbage

Forbedrede funktionsglas giver nye muligheder

Sidst revideret feb 2021
Glasfakta

Glas kan forbedre energieffektiviteten

Moderne glasfacader er mere energieffektive end de uigennemsigtige facader af materialer som sten og beton, da de giver mulighed for regulering af solenergi (g-værdi) samtidig med, at der sikres høj varmeisolering (U-værdi).

Glas i bygninger er afgørende for optimeringen af den energimæssig ydeevne af bygningen og bidrager til at minimere bygningers miljømæssige aftryk.

Nye basisglas

Alle glas er i løbet af de seneste år blevet forbedret for at opfylde stigende krav til dagslys og energieffektivitet. Derudover har alle de store glasproducenter ændret deres basisglas til lysere typer dvs mere jernfattigt. Det betyder, at alle produktionsled i de følgende forarbejdninger, har fået nye glas at arbejde med, og det stiller krav til en række justeringer.

Nye coatninger

Industrien, der producerer udstyr og belægninger til glas, har forbedret produktionen så man nu har nye højtydende energieffektive glas med glasbelægninger, som giver lavere g-værdi (solenergitransmittans), men samtidig højere lystransmittans uden at glasset har den karakteristiske farve. Det kan ikke lade sig gøre, at producere glas med helt lave g-værdier uden at påvirke dagslystransmittansen, da halvdelen af den samlede solenergi ligger i lysets område.

Innovationerne betyder at den type glas, vi kender fra tidligere, ikke umiddelbart er tilgængelige. Det skal man være opmærksom på ved ombygninger, renovering, tilbygninger og udskiftninger, hvor man gerne vil have et ensartet udseende af bygningens glasoverflader.

Nye kombinerede coatinger (lav g/lav U)

Kombinerede solafskærmende energiglas er kommet på markedet, hvor der i den samme belægning både er en lav g-værdi og en lavemissionsbelægning (energiglas), så begge funktioner opfyldes i en belægning, på en overflade. En belægning kan have mere end 12 lag af vidt forskellige metallag.

Antikondens glas

Efterspørgslen efter vinduer og glasfacader med lave U-værdier er steget drastisk de seneste år. Som følge af, at energikravene er strammet og U-værdierne bliver sænket, er forekomsten af udvendig kondens på vinduer og facader steget. Kondens forekommer især i foråret og efteråret, som følge af den kolde nattehimmel og høje luftfugtighed. Udvendig kondens er et naturligt fænomen, der dannes, når vinduesglas temperaturen falder under dugpunktet af den omgivende luft.

Læs artiklen "Udvendig kondens på vinduer".

Antikondensglas er et glimrende valg af glas til at minimere forekomsten af udvendig kondens ved høj luftfugtighed og frost. En hård pyrolytisk coating på den ydre overflade af glasset gør, at glassets temperatur stiger, og duggen minimeres.

Nye lavreflekterende glas

Der findes flere typer af belægninger til at opnå lav refleksion. En type er et belagt jernfattigt glas, hvor belægningen er pyrolytisk og dermed meget holdbar. For at opnå den lavest mulige refleksion skal dette enkeltbelagte glas lamineres. Sammenlignet med et standardlamineret glas, hvor refleksionen er 8%, er refleksi¬onen på lavreflekterende glas kun 2%. Resultatet er et ekstra klart glas, der er fri for spejling både indefra og udefra.

Læs artiklen "Lavreflekterende glas – Antirefleksbelagt glas".

Nye laminater

Der er sket en stor udvikling af laminater. Laminater bruges som mellemlag/folie til lamineret glas, der anvendes, hvor der er krav om personsikkerhedsglas. Der findes nu nye typer af ionoplast-laminater, der giver mulighed for tyndere glasløsninger på grund af større styrker i laminatmaterialet frem for hidtidige PVB og EVA.

Nye kromogene glas

Traditionelle solafskærmende glas har en passiv solafskærmning, dvs. at den er der altid uanset årstid og tid på døgnet. De giver ingen justeringsmuligheder.

Termokrome glas

Termokrome glas er dynamiske solafskærmende glas, som skærmer mod uvelkommen solenergistråling på en enkel måde. Glas¬set ændrer farve fra lyst til mørkt uden nogen mekanisk eller elektrisk påvirkning og tilpasser sig efter energien fra solen. Jo kraftigere solen skinner på glasset og jo mere glasset opvarmes, desto mørkere bliver det og dermed reduceres g-værdien. Farveændringen kræver ingen specifikation og sker automatisk. Dette er meget interessant i vores klima, da vi gerne vil drage nytte af solenergien i vinterhalvåret og undvære den om sommeren.

Elektrokrome glas

Dynamisk elektronisk styret solafskærmende glas, der kan reducere solenergiindtrængningen med helt op til 96%, dvs. en dynamisk styret g-værdi fra 0,38 ned til 0,04, i termoruder. For at opnå denne effekt tones glasset ned i lystransmission fra 60% til bare 1%. Dermed har glasset også fjernet den generende solblænding og refleksion, som ofte opstår ved skarpt sollys.

Læs artiklen "Elektrokrome Smart glas".
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev