« Tilbage

Fejl og uregelmæssigheder i glas

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta
Glas er et rent naturprodukt. Råmaterialerne er sand, soda og kalk. Desuden tilsættes små mængder jern, magnesium, aluminium og andre stoffer, der medvirker til at give glasset en enestående holdbarhed. En del af råmaterialerne graves op af jorden, så at der kan være urenheder og dermed ”fejl” i glas er ikke mærkeligt, men med dagens scannere i produktionen dels af glas, dels i termorudeproduktionen, så ses det meget sjældent på trods af de store mængder.

Floatglas

Floatglas produceres og defineres iht ”DS/EN 572-2:2012 Bygningsglas - Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas - Del 2: Floatglas”.

Denne europæiske standard specificerer dimensionelle og minimums kvalitetskrav (under hensyn til optiske- og visuelle fejl) for floatglas.

Fejl muligheder:
I glasmassen: Bobler og rester dvs uforbrændte råmaterialer som sten.
I glasoverfladen: Pletter og ridser, ujævnheder.

Belagt glas, coated glas

Belagt glas produceres og defineres iht ”DS/EN 1096-1:2012 Bygningsglas – Coatet glas – Del 1: Definitioner og klassifikation”.

Denne europæiske standard definerer karakteristika, egenskaber og klassifikation af coated bygningsglas. De prøvningsmetoder og procedurer, som er anvendt til at etablere holdbarhed, er angivet i Del 2 og 3 af denne standard. Fabriks produktionskontrol og overenstemmelseserklæring, inklusive Anneks ZA, er i Del 4 til denne standard. Prøvningsmetoder til fastllæggelse af ydevnerne for selvrensning af coated glas er i Del 5.

Fejl muligheder
I glasoverfladen: Pletter og ridser, ujævnheder. Pinholes dvs små ubelagte områder på glasoverfladen.
Se mere i artiklen "Pinholes".

Hærdet glas

Termisk hærdet glas defineres iht ”DS/EN 12150-1 og 2 Bygningsglas– termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas”.

Fejl muligheder:
- Tolerancer for dimensioner og tykkelser samt vinkelrethed
- Planhed og overfladekvalitet
- Kantbearbejdning
- Placering af huller og udskæringer
Se artiklen "Termisk hærdet sikkerhedsglas".

Lamineret glas

Lamineret glas defineres iht standarderne ”DS/EN 14449 ”Bygningsglas – Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard” samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6 ”Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Del 1: Definitioner og beskrivelse af bestanddele - Del 2: Lamineret sikkerhedsglas - Del 3: Lamineret glas - Del 4: Metoder til afprøvning af holdbarhed - Del 5: Dimensioner og kantbearbejdning - Del 6: Udseende”.

Fejl muligheder:
- Planhed
- Tolerancer for tykkelser, bredde og højde, forskydning af glaslag, huller (diameter og placering)
- Synlige uregelmæssigheder, punktfejl, lineære fejl, kantfejl

Se Glasindustriens datablad: ”LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6.”

Læs artiklen: "Lamineret glas".

Termoruder

Termoruder produceres og defineres iht ”DS/EN 1279-1:2018. Bygningsglas – Termoruder – Del 1: Generelle informationer, systembeskrivelse, regler for udskiftning, tolerancer og visuel kvalitet”.

Denne europæiske standard giver definitioner for termoruder og dækker reglerne for systembeskrivelsen, den optiske og visuelle kvalitet og dens dimensionstolerancer. Standarden beskriver også et antal uundgåelige fysiske fænomener, der kan ses i den klare glasoverflade, men som der ikke kan reklameres over, som:

- Intereferensfænomener (brewster striber)
- Dobbeltrude effekt
- Anisotropier
- Kondens på ydersiden af ruden
- Mærkedannelse på glasoverfladen

Læs artiklen: "Kantfejl i termoruder"

Fejl muligheder:
- Punktfejl på glasoverfladen, rester og pletter i glasset, ridser (hårfine ridser).
- Farve og farveforskelle i belægninger.
- Tolerancer for: afstandsprofiler, højde og bredde samt tykkelser.
- Kantfejl
- Pinholes
- Anløbning
- Kondens
- Mærker på glasoverflade (efter sugekopper)
- Tørstof fra afstandsprofiler imellem glassene og Butyl indenfor afstandsprofilet i randzonen

Læs artiklen: "Tørstof i afstandsprofiler i termoruder".

Læs artiklen: "Termoruder og glas på byggepladsen".
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev