« Tilbage

Annealed glass - på dansk udglødet glas

Sidst revideret jun 2020
Glasfakta

Betegnelsen annealed bruges ikke på dansk udover at det beskrives som ”almindelig float”

Betegnelsen annealed bruges ikke på dansk udover, at det beskrives som ”almindelig float”.

En teknisk dansk betegnelse kunne være: ”Udglødet glas”

Glas bliver udglødet/annealed, når det efter smeltning får lov til at afkøle langsomt for at undgå spændinger. Udglødet glas er det mest almindelige glas, der bruges fx i termoruder til vinduer. Udglødet glas er også kendt som et standard floatglas.

Udglødning er en proces med langsomt afkøling af opvarmet glas for at hindre interne spændinger, efter at det er dannet. Bygningsglas som planglas, floatglas føres normalt på ruller gennem en temperaturstyret ovn, kendt som en Lehr (annealingsovn), efter tinbadet i en floatproces. Afhængig af bredde og især tykkelse tilføres der varme undervejs bland andet i kanterne for at få en ensartet afkøling. Det formede glas anneales for at afhjælpe spændinger og afkøles langsomt, typisk for floatglas fra ca. 600 °C til ca. 100-200 °C.

Glas, der ikke er blevet annealed, kan revne eller sprække, når det udsættes for en relativt lille temperaturændring eller mekanisk stød. Holdbarheden af ikke annealed glas er kritisk. Hvis glas ikke anneales, vil det beholde mange af de termiske spændinger forårsaget af hurtig ukontrolleret afkøling og reducere glassets samlede styrke betydeligt.

Floatglas anneales under fremstillingsprocessen

Det varme glas fra floatprocessen afkøles langsomt, indtil temperaturen når et spændingsaflastningspunkt, dvs. udglødningstemperaturen (også kaldet udglødningspunkt) ved en viskositet, hvor glasset stadig er flydende nok til, at der ikke forekommer store spændinger, men stift nok til ikke at deformere.

Når glasset kommer lige fra tinbadet har det en temperatur, der er jævn igennem hele glasset. Glas udsat for meget høje temperaturer kræver længere tid til at køle ned, derfor synes afkølingslinjen i en floatproces som den længste del af floatlinjen.


Floatprocessen

Læs mere om fremstilling af floatglas.

Under afkølingen skal der udvises forsigtighed for ikke at udsætte glasset for en temperatur, der kan have en negativ indflydelse på dens struktur.

Den nødvendige tid til afkøling varierer afhængigt af glasstypen og dens maksimale tykkelse. Glasset afkøles langsomt med en forudbestemt hastighed, indtil dets temperatur er under belastningspunktet. Efter dette kan temperaturen sænkes sikkert til rumtemperatur med en hastighed, der er begrænset af varmekapaciteten, tykkelsen, termisk ledningsevne og termisk ekspansionskoefficient for glasset.

Efter udglødningsprocessen kan glasset bearbejdes, det kan skæres, slibes, poleres, og der kan bores huller i det.

Udvis forsigtighed ved anvendels/placering af annealed glas

Annealed glas bryder i store, skarpe skår, der kan forårsage alvorlig personskade, og kan derfor betragtes som en fare i bygningsmæssige anvendelser.

Bygningsreglementet begrænser brugen af annealed glas i områder, hvor der er stor risiko for brud og personskade, for eksempel i glastage, glasdøre, brandudgange og i offentlig tilgængelige bygninger som fx skoler og i beboelser.

Annealed glas har en overfladestyrke, der oftest giver tilstrækkelig vindbelastningsmodstand og termisk spændingsmodstand i de fleste bygninger. I områder med stor vindbelastning eller i forhold, hvor der forekommer termiske spændinger højere end normale, kan der være behov for hærdet glas. Termisk hærdede glas er specielle varmebehandlede floatglas.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev