« Tilbage

Alarmglas, glas med alarmovervågning

Sidst revideret aug 2022
Glasfakta

Laminerede sikringsglas til at beskytte mod indbrud, røveri eller hærværk kan kombineres med et ydre alarmglas for at øge sikkerheden.

I F&P’s (Forsikring & Pension) Sikringskatalog oplyses det at: Nogle glastyper kan leveres med indbyggede alarmsensorer i glasset, eller med tynde synlige metaltråde der er lagt i plastfolien i lamineret glas. Alarmen udløses hvis glasset smadres.

Jf F&Ps Sikringsglas Sikringskataloget - kapitel 9 kan der anvendes akustiske glasbruddetektorer i følgende tilfælde 
(fane 62 Glas med alarmovervågning):


”Nogle glastyper kan leveres med indbyggede alarmsensorer i glasset, eller med tynde synlige metaltråde der er lagt i plastfolien i lamineret glas. Alarmen udløses hvis glasset smadres.

Jf. AIA-kataloget kan der anvendes akustiske glasbrudsdetektorer i følgende tilfælde:

Sikringsniveau 30-50, hvis ruder ikke er forsynet med udvendige glaslister, eller ruder er limet fast eller udvendige glaslister er fastgjort med envejsskruer.

Sikringsniveau 30-50, når ruder er større end 3 m²

Der kan også pålimes brudfolie eller vibrations- eller glasbrudsdetektorer direkte på vinduesglasset.”

Se yderligere i ”Om alarmovervågning af glas og glasbrudsdetektorer – AIA kataloget fane 40, Anlægsprojektering.” 

Se pkt. 36 om Glasbrudsdetektor

Se pkt. 37 om Bevægelsesdetektor

Sådan fungerer alarmglas

Alarmglasset består af et hærdet sikkerhedsglas med en strømførende ”sløjfe” som i hærdeprocessen er brændt ind i overfladen. Den strømførende ”sløjfe” er diskret placeret i kantområdet i mellemrummet mellem termorudens to glas. Alarmglasset skal være forbundet til det tilsluttede tyverialarmsystem

Når det hærdede glas ødelægges, bryder det i små stykker glasgranulat, herved afbrydes den indbyggede spænding. Skal alarmglasset også have en præventiv virkning, kan alarmglasset fås med et tryk, der er synligt.

Alarm glas kombineret i termoruder

Alarmglas kan normalt fås i termoruder med alle standard afstandsprofiler. De fleste alarmglas kan kombineres med både energiglas og solafskærmningsglas.

Multilaminerede alarmglas

Alarmglas anvendes i nogle tilfælde i stedet for sikringsglas i termoruder. Alarmglasset placeres som det yderste glas, på angrebs siden. Ødelægges glasset, udløses alarmen straks. Et yderligere angreb forsinkes med det indvendige laminerede sikringsglas.

Sikkerhedglas

I daglig tale bruges begrebet sikkerhedsglas (jfr. engelsk safety glass) overordnet for flere forskellige ting, som forøget styrke og mindsket skade - risiko ved brækage. Der er i bygningsreglementets vejledning redegjort herfor.

Læs om "Projektering med sikkerhedsglas"

Sikringsglas

Glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer ved hærværk, indbrud og beskydning, skal benævnes som

sikringsglas (jfr. engelsk security glass).

Læs om "Sikringsglas - Forsikringskrav"
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas