« Tilbage

Vinduestyper

Sidst revideret jan 2019
Glasfakta

Vinduets bestanddele

Et vindue består normalt af en rude placeret i en ramme, der fastgøres i en karm, så det er muligt at åbne og lukke vinduet. Vinduer, der ikke kan åbnes, består af en rude i en fast karm.

Ramme-karmtyper

Ved faste vinduer er ruden monteret direkte i karmen. For oplukkelige vinduer findes flere principper. Nedenfor er vist eksempler på forskellige ramme-karmtyper.


A) Fast vindue. B) Enkelt gående. C) Gående rammer med enkelt glas udvendigt og 2-lags termorude indvendigt. D) Koblede rammer med enkelt glas plus 2-lags termorude.

Ramme-karm af træ

Træ har en lav varmeledningsevne, hvilket medfører et lavt varmetab gennem ramme-karmkonstruktioner af træ. Træet skal beskyttes mod fugt pga. fare for råd og svamp. Ramme-karmkonstruktioner af træ produceres derfor hovedsageligt af imprægneret træ, der overfladebehandles. En lang levetid for ramme-karmkonstruktioner af træ kræver regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlingen.


Bunden i ramme-karm af træ (venstre side er udvendig side)

Ramme-karm af træ og aluminium

Ved at beklæde ramme-karmkonstruktioner af træ med aluminium kombineres træets gode isolerende egenskaber og lave pris med aluminiumsmaterialets gode vejrbestandighed. Aluminiumsbeklædningen ændrer ikke væsentligt på isoleringsevnen i forhold til traditionelle ramme-karmkonstruktioner af træ og har hovedsageligt til formål at beskytte træet mod klimapåvirkninger. Herved øges holdbarheden og vedligeholdelsesarbejdet mindskes.


Bunden i ramme-karm af træ beklædt med aluminium (venstre side er udvendig side).

Ramme-karm af plast

Ramme-karmprofiler af PVC fremstilles af materialebesparende og varmetekniske årsager som hule profiler, idet PVC i forhold til træ har en varmeledningsevne der er ca. 3 gange højere. Den isolerende effekt i PVC-profilerne ligger således hovedsageligt i de luftfyldte hulrum. Ramme-karmkonstruktioner af plast kræver ikke nogen videre vedligeholdelse. Profilerne fremstilles ved ekstrudering af endeløse profiler, der skæres til i de ønskede længder. Plastprofiler af PVC har ikke i sig selv den fornødne styrke og stivhed. Derfor indlægges afstivende stålprofiler af varierende tykkelse afhængigt af vinduets størrelse og rudens vægt. Stålprofilet udgør en potentiel kuldebro i ramme-karmkonstruktionen, hvorfor plastprofilet udformes som et flerkammerprofil så metal-profilet ikke er i direkte kontakt med både den yderste og inderste flade.


Ramme-karm af plast (pvc) (venstre side er udvendig side).

Ramme-karm af aluminium

Anvendelsen af aluminium til ramme-karm-konstruktioner reducerer vedligeholdelsesarbejdet til et minimum og muliggør opbygning af meget slanke profiler. Aluminium har en meget høj varmelednings-evne, der i forhold til træ er mere end 1000 gange så stor. Derfor skal ramme-karmkonstruktionerne udføres med kuldebroafbrydelser af f.eks. plast. Det er vigtigt at kuldebroafbrydelsen udføres effektivt, da isolerings-evnen af ramme-karmkonstruktionen ellers kan blive meget dårlig. Profilerne fremstilles som for plastprofiler ved ekstrudering.


Ramme-karm af aluminium. Bemærk kuldebroafbrydelsen mellem den udvendige og indvendige del af karmen (venstre side er udvendig side).

Ramme-karm af blandede materialer

Fremfor at benytte hovedsageligt et enkelt materiale i ramme-karmkonstruktionen kan flere forskellige materialer benyttes. Det kan være ønsker om lav pris, gode varmetekniske egenskaber, holdbarhed og udseende, der bestemmer materialesammensætningen.
Et eksempel på en konstruktion af blandede materialer er vist i figuren nedenfor. Der indgår aluminium og plast i rammekonstruktionen og træ i karmkonstruktionen. Herved fås et vejrbestandigt ydre og et traditionelt indre.


Ramme-karm af blandede materialer med rammekonstruktion af aluminium og plast og karmkonstruktion af træ (venstre side er udvendig side).

Kilde: DTU Kompendium 1: "Grundlæggende energimæssige egenskaber" Version 6 31-01-2003
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev