« Tilbage

Termoruder

Sidst revideret jun 2019
Glasfakta

Definitionen af en termorude er en flerlags glaskonstruktionen, der er dugfri mellem de enkelte glas

Termoruder findes i dag med talrige funktioner, og det kan derfor være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilken rude, der er optimal til forskellige formål. Men der er penge at spare, hvis man allerede i projekteringsfasen vælger termoruden med de ønskede funktioner.


Filosofien bag termoruden var ønsket om at finde frem til en dugfri rude. Det har i koldere egne altid været problematisk at holde duggen fra rudens indvendige side med de store temperaturforskelle inde og ude. At to lag glas så også viste sig at isolere bedre end et enkelt lag glas, var kun et ekstra plus.


Termorudens opbygning

Principperne for termoruder er enkle, men der kræves stor omhu og kvalitetskontrol i fremstillingsprocessen.


Termoruden består af to eller flere lag glas adskilt af mellemrum. Glassene limes på et afstandsprofil som typisk er mellem 14 og 18 mm bredt, men kan have andre bredder. Afstandsprofilet kan bestå af aluminium, stål eller kompositmateriale. I dag anvendes også mindre varmeledende afstandsprofiler, også kaldet “varm kant”.Afstandsprofilet indeholder et fugtabsorberende materiale, der opsuger den fugt der bliver indesluttet i rudens hulrum under fremstillingen.


Tidligere var den gammeldags 4-12-4 termorude (4 mm glas -12 mm luft - 4 mm glas) en god klimaskærm.


De lyddæmpende egenskaber var tilfredsstillende og lysgennemgangen var god. Disse egenskaber er nu væsentlig forbedret ved at kombinere forskellige nye glastyper, der opfylder forskellige funktioner.


Funktionsglas

Glas i termoruder grupperes ofte efter den eller de funktioner, som det er udviklet til at opfylde. En løsning på et givet sæt funktioner kræver ofte en kombination af glastyper, der opfylder forskellige funktioner. Det kan f.eks. være en energirude, der også skal opfylde krav til lydisolering, sikkerhed, sikring og andre funktioner.


Produktcertificering

Glasindustrien i Danmark har en produktcertificering for termoruder, der har udgangspunkt i ”EN 1279-5 - Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering”, der skal sikre et grundlag for CE mærkning af termoruder i henhold til Byggevareforordningen (CPR).


Formålet med produktcertificeringen er:

Glasindustriens garantimærkning

Alle termoruder, der er fremstillet af Glasindustriens medlemsvirksomheder er i afstandsprofilet præget med GS garantimærket.


Mærkningen skal være varig, synlig og mindst angive: Producentens ID nr. som tildeles af Glasindustrien, Standardens nummer: EN1279-5 samt Produktionsår og måned.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas