« Tilbage
SWISSPACER varm-kant afstandsprofiler anvendt i genbrugsruder

Vi skal forberede os på fremtiden - klimaneutralitet

Sidst revideret sep 2022
SWISSPACER

Der er brug for pålidelige data på vejen mod klimaneutralitet

Der gøres en større indsats rundt om i verden for at opnå klimaneutralitet så hurtigt som muligt. Frankrig har påtaget sig en pionerrolle og strammer reglerne for nye bygninger. "Det er kun et spørgsmål om tid, før rudeproducenter og vinduesproducenter bliver nødt til at engagere sig mere i livscyklusvurderinger, også i DACH-regionen," siger Mario Kindler, produktchef hos SWISSPACER. Dette kræver den rigtige database. Det schweiziske firma offentliggjorde for nylig Environmental Product Declarations (EPD'er) for deres afstandsprofiler og for Georgian afstandsprofilet. EPD'erne leverer pålidelige data om et produkts miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus.


DACH-regionen er de tre lande Tyskland (D), Østrig (A) og Schweiz (CH). Disse tre lande nævnes ofte sammen, når det kommer til visse økonomiske beslutninger, partnerskaber, nyheder og undersøgelser.


SWISSPACER udgiver EPD'er for deres afstandsprofiler og for Georgian afstandsprofilet.

Frankrig foretager ændringer lige nu: Reguleringen af termisk beskyttelse RE2020 for nye bygninger, der trådte i kraft i begyndelsen af 2022, stiller byggebranchen over for krævende udfordringer: I 2030 forudser den en reduktion af den samlede CO₂-udledning på 40 procent i forhold til 1990-niveauet - og klimaneutralitet for nye bygninger skal opnås inden 2050. Det handler ikke længere kun om termisk ydeevne, men om analysen af hele bygningens livscyklus. Facadebeklædning, gulve, vinduer - alle installerede dele af en bygning har en betydelig indvirkning på miljøet. Det være sig med hensyn til energi under fremstillingen, CO₂-udledninger og det producerede affald.

Reguleringen er baseret på det nationale mærke for bæredygtigt byggeri E+C-. Ud over at opnå en positiv energibalance for bygningen sigter den også mod lave CO₂-emissioner gennem hele livscyklussen. Forordningerne definerer maksimumsgrænser for CO₂-udledning og energibehov samt minimumskrav til boligkomfort. Byggematerialer med en lav CO₂-balance og bedre isolerende egenskaber bør derfor have langt bedre markedsmuligheder.

"Vi er nødt til at forberede os på disse udfordringer, så vores kunder kan have de data, de har brug," siger Mario Kindler. Et vigtigt grundlag for en økologisk bygningsvurdering er miljøvaredeklarationerne (EPD'er). De verificeres uafhængigt og giver gennemsigtighed omkring oplysninger om produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.


EPD'er giver oplysninger om produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus. SWISSPACER EPD'er tager højde for "produktstadiet". Denne fase omfatter igen tre moduler: levering af råvarer (A1), transport (A2) og fremstilling (A3).

"Vi ved, at emnet livscyklusvurderinger i vinduesindustrien kun spiller en meget lille rolle i øjeblikket," siger Kindler. "Men det kan meget hurtigt ændre sig: Hvis andre lande følger op med strammere regler, eller hvis offentlige indkøb med EU-dækkende udbud er underlagt strengere krav, vil det hurtigt få konsekvenser for hjemmemarkedet og eksportmarkedet."

Bæredygtighed i fokus

Den schweiziske producent af afstandsprofiler har lanceret en omfattende bæredygtighedsstrategi, hvormed den ønsker at forklare sine egne processer i detaljer og forbedre sine produkter. Det ønsker også at støtte sine kunder i de kommende udfordringer: "Vi startede med at udgive vores egne EPD'er. Vi er i øjeblikket i kontakt med forskellige producenter af termoruder for at udvikle fælles miljøvaredeklarationer og for at bevæge branchen fremad som helhed. Dermed vil vi helt sikkert kunne drage nytte af erfaringerne fra vores franske moderselskab Saint-Gobain," siger den overbeviste produktchef. Resultaterne bør komme hele industrien til gode, fordi CO₂-aftrykket på sigt bliver lige så vigtigt som U-værdien.

Verificerede data for større gennemsigtighed

EPD'er offentliggjort i overensstemmelse med ISO 14025 verificeres uafhængigt. Producenter af byggeprodukter tilbyder pålidelig support til planlæggere, arkitekter og udviklere med EPD'er: de er uundværlige data, når de stræber efter et bæredygtighedscertifikat - f.eks. DGNB, BREEAM eller LEED - til en bygning.

SWISSPACER har offentliggjort alle de data, der kræves til en bæredygtig bygningsvurdering for de varm-kant afstandsprofiler SWISSPACER Advance og SWISSPACER Ultimate samt for Georgian afstandsprofilet. Det schweiziske firma tilbyder ekstremt nøjagtige data for alle afstandsprofiler til termoruder og isolerende glasenheder.

SWISSPACER deltager i forskningsprojektet NEST på Empa Campus i den schweiziske by Dübendorf. Nye teknologier og koncepter testes, og her indsamles erfaringer for yderligere at fremme bæredygtighed i byggebranchen. Et igangværende projekt undersøger rammebetingelserne for miljøvenligt byggeri – et centralt princip for at nå ambitiøse CO₂-mål. En effektiv tilgang til lukning af cyklusser indebærer genbrug af materialer og hele komponenter. For eksempel blev SWISSPACER Ultimate installeret som en afstandsprofil i genbrugte ruder.


NEST er Empa og Eawags modulære forsknings- og innovationsbygning. Saint-Gobain Schweiz er medlem af NEST's partnernetværk. SWISSPACER Ultimate afstandsprofiler er installeret i genbrugte ruder som en ramme i "Sprint" -enheden.Kontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas