« Tilbage

U-værdi i vinduer afhænger af rudens U-værdi

Sidst revideret jan 2020
Glasfakta

Varmetransmissionskoefficient for ruder: Ug

Ruders isoleringsevne beskrives ved varme-transmissionskoefficienten også kaldet U-værdien. U-værdien for ruder betegnes med symbolet Ug og defineres som U-værdien bestemt for rudens midte. I U-værdien for ruder indgår således ikke påvirkninger fra kantkonstruktionen. U-værdien for ruder kaldes også ”center U-værdien”.

Metoden til at beregne ruders varme-transmissionskoefficient fremgår af standarden EN 673

Varmetransmissionskoefficient for vinduer: Uw

Vinduers isoleringsevne beskrives ved varmetransmissionskoefficienten også kaldet U-værdien. U-værdien for vinduer betegnes med symbolet U og findes på baggrund af kendskab til U-værdien for ramme-karm-konstruktionen og ruden, samt kendskab til den lineære transmissionskoefficient. Den lineære transmissionskoefficient angiver det ekstra varmetab, der finder sted i samlingen mellem rude og ramme på grund af kuldebro virkningen af rudens kantkonstruktion. U-værdien for vinduer bestemmes ved udtrykket:

U-værdien for vinduet bestemmes således ud fra en arealvægtning af U-værdien for ruden og ramme-karmkonstruktionen mht. glasarealet og ramme-karmarealet samt et ekstra bidrag, der skyldes kuldebroen i samlingen mellem ruden og rammen. De enkelte bidrag til vinduets U-værdi er illustreret i figuren ovenfor.

Den simple metode til at beregne vinduers varmetransmissionskoefficient fremgår af standarderne DS 418, og DS/EN ISO 10077-1.

Læs mer i artiklen: LT-LR-værdier - Lystransmittans og lysrefleksion
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev