« Tilbage

Udskiftning af vinduer, udskiftning af glas i vinduer

Sidst revideret jan 2024
Glasfakta

Spar på varmeregningen ved at forbedre vinduerne

Det kan ofte betale sig at forny eller udskifte dårligt isolerende termoruder og vinduer med energiruder og energirigtige vinduer. Husets arkitektur og økonomiske overvejelser har betydning for, hvilken løsning man bør vælge.

En stor del af den energi, der bruges til at opvarme ældre bygninger med, forsvinder ud gennem lukkede vinduer.

Se mere i artiklen: Hvornår er det tid at skifte vinduer

Indeklimaet

En forbedring af vinduerne er således en effektiv metode til at begrænse CO2 udledningen på og til at reducere varmeudgiften på. Samtidig opnår man et bedre indeklima, da man undgår træk og kuldenedfald.

Vinduet er også en del af almindelige bygningers ventilationsprincip. Nye vinduer er meget tætte. Derfor kan der opstå et utilsigtet dårligt indeklima, hvis ventilationsforholdene forringes. Det bør derfor altid undersøges, om vinduesudskiftningen eller renoveringen skal suppleres med nye friskluftsventiler eller et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Hvad er hvad?

Energiglas - Glas med en usynlig varmereflekterende metalbelægning, der holder bedre på varmen i bygningen. Energiglas anvendes både i flerlagsruder og i forsatsruder.

Energirude - Termorude med energiglas. de bedste energiruder er forsynet med "varm kant", der mindsker varmetabet fra vinduet

Energivindue - Vindue med energirude

Få mere viden i artiklen: Energiglas

BR18: Ombygninger og udskiftninger af bygningsdele

I bygningsreglementets krav til bygningsdelene skelnes der mellem følgende situationer: 

Reparationer dækker over mindre ændringer, der ikke udløser krav om gennemførelse af rentable energibesparelser. Det er typisk mindre arbejder, som for eksempel pudsreparation af en facade, udskiftning af enkelte brædder på en facade eller malerbehandling. Ved skader efter f.eks. en storm, et rørbrud eller en mindre rådskade, hvor størstedelen af bygningsdelen ikke er omfattet, vil der i de fleste tilfælde være tale om mindre reparationer.

Renovering af eksisterende vinduer

Hvis rammer og karme er i fornuftig stand, kan man sætte energiglas eller energiruder i de eksisterende rammer. Energiglas eller energiruder kan monteres i alle typer vinduer. Energiglas kan også sættes i forsatsvinduer.

Udskiftning af vinduer med termoruder 

Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til nye vinduer med energiruder. Hvis vinduerne er i god stand anbefales en udskiftning af termoruden

Besparelse med energiruder

Skifter man almindelige termoruder i et hus fra 1960'erne til A-mærkede vinduer, opnår man en besparelse på ca. 18% af husets samlede varmeforbrug.

Krav ved udskiftning af vinduer

I bygningsreglementet er der krav ved udskiftning af vinduer i eksisterende bygninger, der er et krav til energibalance (Eref).

BR18: Linjetab

Bygningsreglementets krav til linjetabet (kuldebroafbrydelsen) omkring vinduer skal kun overholdes ved udskiftning af vinduer og samtidig renovering af ydervæg. Læs mere i artiklen: Linjetab i vinduer i henhold til BR18.

Energimærkning af vinduer

Alle vinduer er energimærkede på en skala, der går fra A til F. A er de meste energibesparende vinduer. Når det drejer sig om helårsopvarmede bygninger, skal man overholde Bygningsreglementets krav til vinduernes energibalance (Eref). Der kan dog gøres undtagelser, hvis bygningen er fredet eller har specielt udseende vinduer, der ikke kan udføres som nye i den rette energiklasse.

Energimærkningsordningen er en hjælp til valg af vinduer, når man har besluttet sig til at udskifte sine gamle vinduer. Mærkningen er baseret på en standardstørrelse vindue på 1,23 x 1,48 m.

Fredede bygninger

For fredede bygninger er der ikke krav i bygningsreglementet til vinduernes udformning. For bevaringsværdige bygninger gælder bygningsreglementets bestemmelser for de bygningsdele og de installationer, der ikke er omfattet af bevaringsbestemmelsen. I bygninger, hvor vinduer eller døre har en særlig arkitektonisk værdi, men alligevel skal udskiftes på grund af råd eller lignende, indeholder byggelovens § 22 en hjemmel til, at kommunen kan dispensere fra energikravet.

Se mere herom i "Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger", Bygningskultur Danmark 2010.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas