« Tilbage

U-værdien afhænger af vindpåvirkningen

Sidst revideret nov 2018
Glasfakta

U-værdien ændres, hvis vindhastigheden ændres

Varmetabet gennem termoruder er langt overvejende bestemt af udetemperaturen – eller rettere temperaturforskellen mellem ude og inde. En 3-lagsrudes U-værdi er meget mere stabil end en 2-lagsrudes.

DS/EN 673


Wind chill-faktor

Oplevelsen af at det er koldere, når det blæser, skyldes at vinden øger varmetabet fra hudens overflade ved konvektion. Konvektion er varmeoverføring mellem overflader og et medie, for eksempel luft eller vand, og afhænger naturligt nok af hastigheden og temperaturforskellen.

Den varme, vi afgiver fra kroppen, former et lille isolerende grænselag ved overfladen. Når det blæser, fjernes dette lag, og det erstattes med kold luft, som optager varme og transporteres væk.

For bygninger afgives varmen, der kommer indefra, til omgivelserne ved konvektion og stråling. Bygningen mærker ikke blæsten, som vi gør, men tilsvarende vil øget vind øge mængden af varme, der flyttes væk fra overfladen af ydervæggen.

Effekten indgår i udregningen af bygningensdelens U-værdi ved såkaldte overgangstal for både konvektion og stråling, så på den måde er wind-chill-faktoren (men kun med vindhastighed på 3,5m/sek) allerede medtaget ved beregning af varmeforbruget.

DS 418

Overgangstallene antager typisk standardværdierne fra Dansk Standard DS 418 om beregning af bygningers varmetab. Den dominerende effekt er af varmetransporten er ledning som styres af temperaturforskellen.
Tre-lags ruder er velisolerede og derfor er varmetabet ved konvektion lille, fordi den udvendige overfladetemperatur nærmer sig lufttemperaturen.

Vælger man vinduer med 3-lagsglas, vil man både have en højere komfort og mindre varmetab, selv når kulden kommer, og vinden hyler rundt om hjørnet.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev