« Tilbage

Total solenergitransmittans for ruder og vinduer

Sidst revideret feb 2020
Glasfakta

Total solenergitransmittans for ruder

Den totale solenergitransmittans også kaldet g-værdien betegnes med symbolet g og angiver hvor stor en del af solstrålingen, der rammer en rudes yderside, der tilføres det bagvedliggende rum. Når solstrålingen rammer ruden reflekteres en del af solstrålingen, en del absorberes i ruden og en del transmitteres direkte gennem ruden. Den solstråling, der absorberes i ruden, vil medføre en opvarmning af glaslagene i ruden. Det medfører, at en del af den absorberede solenergi bliver tilført det bagvedliggende rum ved varmestråling og konvektion. Som vist i Figuren er bidragene til g-værdien den direkte transmitterede solenergi og den del af den absorberede solenergi, der tilføres det bagvedliggende rum. Den totale solenergitransmittans er afhængig af solstrålingens indfaldsvinkel og skal opgives for vinkelret indfald af solstrålingen.

Metoden til at beregne ruders g-værdi fremgår af standarden EN 410 [5].Total solenergitransmittans for vinduer

Den totale solenergitransmittans også kaldet g-værdien betegnes med symbolet g og angiver hvor stor en del af solstrålingen, der rammer et vindues yderside, der tilføres det bagvedliggende rum. g-værdien for et vindue afhænger af g-værdien for ruden, der indgår i vinduet, og absorptionen af solstråling i ramme-karmkonstruktionen. Den direkte transmitterede solstråling gennem vinduets glasareal, samt den del af solstrålingen, der absorberes i glasset og ramme-karmkonstruktionen, som tilføres det bagvedliggende rum, udgør bidragene til g-værdien. Dette er illustreret i Figuren. I detaljerede beregningsprogrammer kan der tages hensyn til alle tre bidrag ved bestemmelse af g-værdien. I praksis udgør den del af solstrålingen, der tilføres det bagvedliggende rum på grund af absorption i ramme-karmmaterialet, en meget lav værdi. Derfor kan vinduets g-værdi i praksis findes som rudens g-værdi gange forholdet mellem glas-arealet og vinduesarealet. g-værdien for vinduer vil derfor være betydeligt lavere end for ruder. g-værdien er afhængig af solstrålingens indfaldsvinkel og skal opgives for vinkelret indfald af solstrålingen.Læs om Varmetransmissionskoefficient for ruder og vinduer i artiklen: U-værdi i vinduer afhænger af rudens U-værdi.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev