« Tilbage

Forbud mod brug af mikroplastik har indflydelse på glasproduktion

Sidst revideret feb 2024
Glasfakta

Forbud mod brug af mikroplastik har indflydelse på glasproduktion

Den 17. oktober 2023 trådte EU-kommissionens forordning (EU) 2023/2055, der begrænser syntetiske polymermikropartikler alene eller bevidst tilsat til blandinger – også kendt som "mikroplastrestriktionen" i kraft.

Produkter, der indeholder syntetisk mikroplast, vil blive forbudt fra EU-markedet efter en henstandsperiode på 4-8 år. Der er også krav til information og mærkning af ethvert produkt, der indeholder mikroplast.

Den nye forordning har til formål at reducere udledning af mikroplast fra produkterne. Den dækker alle syntetiske polymerpartikler under fem millimeter, som ikke er biologisk nedbrydelige. De nye regler vil forhindre udslip til miljøet af omkring en halv million tons mikroplast om året.

Forordningen påvirker også glasproducenter.

Mikroplast i glasproduktion og transport af glas

Når planglasplader transporteres fra floatglasanlægget til glasforarbejdningsanlægget, kan klæbekræfter og kemiske reaktioner medføre, at der dannes en solid forbindelse mellem glaspladerne, hvilket gør det vanskeligt eller faktisk umuligt at adskille dem senere. Man har derfor anvendt mellemlagspulvere, som også forhindrer ridser i glaspladerne. Mellemlagspulverene/slipmidlet har hovedsageligt bestået af mikroplast, dvs. plastpartikler mindre end 5 mm.

Hvert år anvendes der flere tons glasslipmiddel pr. floatglasanlæg verden over. Slipmidlet leveres med glasruderne.

Efter at de enkelte glasplader er blevet adskilt, fjernes en stor del af slipmidlet med en statisk eller roterende børste. Efter at glaspladerne er tilskåret på skærebordet, vaskes det resterende slipmiddel af. I mange tilfælde ender resterne af slipmidlet i spildevandet og dermed i miljøet, hvor plastpartiklerne forbliver i århundreder og nedbrydes til stadig mindre partikler.

Det er dog muligt at adskille glaspladerne uden at anvende mikroplast, ved at anvende mellemlagspapir som man anvendte før mikroplasten kom på markedet.

Alternativer uden mikroplast

For at beskytte miljøet og overholde den nye forordning skal producenter og importører af glasprodukter nu anvende alternative slipmidler, der er biologisk nedbrydelige og ikke frigiver mikroplast til miljøet.

Producenter af slipmidler har derfor forsket i plastfrie alternativer til konventionelle mellemlagspulvere.

Nye materialer der er baseret på naturlige, genanvendelige råmaterialer, er blevet testet. De skal dels kunne anvendes som slipmidler men også fjernes ved hjælp af det udstyr, der findes på markedet. Indtil videre er der ikke konstateret nogen negative virkninger på kvaliteten eller forarbejdningen af glasset.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas