« Tilbage

Energitilskud-Eref fra vinduer

Sidst revideret sep 2020
Glasfakta

Et vinduets samlede energitilskud er et udtryk for et vindues energimæssige egenskaber.

Der bliver løbende fokuseret på reduktion af energiforbruget både i forbindelse med opførelse af nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri.

Fokusering på minimering af energiforbruget i bygninger medfører nødvendig fokus på udvikling af energimæssigt bedre bygningskomponenter og konstruktioner, der kan indgå i beregning af det samlede energiforbrug for realisering af fremtidige lavenergibygninger i klasse 2015 og 2020.

Heri indgår de energimæssige egenskaber for transparente komponenter som vinduer, døre og ovenlys som væsentlige elementer, hvor følgende relationer bør kendes:


Vinduers energitilskud

Et vindues samlede energitilskud er et udtryk for et vindues energimæssige egenskaber, som er den tilførte solvarme minus varmetabet fra vinduet regnet hen over en fyringssæson. Jo højere positivt tal for energitilskuddet, jo bedre.

Energitilskuddet bestemmes ved hjælp af følgende udtryk:

Eref = (196,4) g - (90,36) U [kWh/m2K]

g - er vinduets totale solenergi-transmittans.
U - er vinduets samlede U-værdi (varmetransmissionskoefficient).

Værdien: (196,4) er solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen.
Værdien: (90,36) er gradtimer i fyringssæsonen baseret på indetemperatur 20oC og referenceåret DRY.

Solindfaldet gennem vinduer er afhængig af vinduernes orientering i forhold til solen.

Udregningen for et energineutralt vindue tager udgangspunkt i et referencehus, hvor man regner med følgende placering af vinduerne:

Nord: 26%
Syd: 41%
Øst/vest: 33%

Bestemmelse af termorudens transmissions-koefficient, Ug-værdi foretages efter DS/EN 673.

For dokumentation til anvendelse i nybyggeri, tilbygninger og ændret anvendelse efterspørges Eref- og Uw-værdier for vinduer og ovenlysvinduer samt for yderdøre, UD-værdien.

Ved ombygning eller udskiftning skal Eref-værdi dokumenteres for vinduer og ovenlysvinduer samt UD –værdi for yderdøre.

Opmærksomheden henledes på, at Eref-værdien er en referencestørrelse, mens Uw-krav gælder for den aktuelle størrelse.

Vinduets og dørenes samlede transmissionstab, Uw-værdi består af forskellige U-værdier for henholdsvis glas og karm, men oplyses normalt kun som en referenceværdi - Eref fra producenten, som deklaration i forbindelse med en CE-mærkning for et standardprodukt med dimension: 1,23 x 1,48 m2(vindue) eller 1,23 x 2,13 m2 (yderdør).

Læs artiklen: Energivinduer gør en forskel.

BR18 kapitel 11 Energiforbrug (§ 250 - § 298) stiller krav mht Eref

§ 258 Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage

Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal overholde følgende krav til energimæssig ydeevne:

  1. For vinduer og glasydervægge må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end -17 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 196,4 x gw – 90,36 x Uw.
  2. For ovenlysvinduer og glastage må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 345 x gw – 90,36 x Uw.
  3. Lydglas og andre funktionsglas kan anvendes, hvis referencevinduet opfylder kravet til energibalancen. Der kan dog vælges glas med en lavere solvarmetransmittans (g-værdi), hvis der kan påvises en energibesparelse ved det.

Stk. 2. Referencestørrelsen for vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage er 1,23 m x 1,48 m. For glasydervægge og glastage beregnes energibalancen fra profilsystemets centerlinjer.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev