« Tilbage

Energirammer Eref iht BR15

Sidst revideret jan 2020
Glasfakta
For at kunne dokumentere at kravene i BR15 vedrørende en bygnings samlede energibalance blev overholdt, skulle der laves en energirammeberegning.

7.2.2 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m.

For boliger, kollegier, hoteller og lignene måtte bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal..

I bygningsreglement BR15 var varmetab og tilskud defineret ved henholdsvis U-værdi (varmetab) samt g-værdi (energitilskud)

U-Værdi

Varmetabet (U-værdien) gennem en konstruktion anvendes som parameter for, hvilke konstruktioner der lovligt kan anvendes i opvarmede bygninger.

Kravet i BR15 til en max U-værdi for vinduer, yderdøre, var gældende for den faktiske produktstørrelse.

U-værdi, også kaldet transmissionskoefficient, angiver, hvor stor en varmemængde, målt i W, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C. Jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen.g-Værdi

I bygningsreglement BR15 var der ved nybyggeri krav til en bygnings samlede energibalance. For at kunne dokumentere, at kravene blev overholdt, skull der laves en såkaldt energirammeberegning. Ved både denne beregning og ved bestemmelsen af Eref anvendtes rudens g-værdi.

Rudens g-værdi, også kaldet solenergitransmittansen, angiver procentdelen af det solenergitilskud, som passerer igennem ruden og ind i bygningen. Høje g-værdier giver store energitilskud fra solen, mens lave g-værdier reducerer solens varmetilskud.Vinduets samlede energibalance E ref

E REF = 196,4·gw - 90,36·Uw [kWh/m² pr. år]
Hvor Uw = hele vinduets U-værdi i W/m² K og gw= hele vinduets g-værdi i procent
Energitilskud (g-værdi) – Varmetab (U værdi) = E ref.Læs om de gældende regler i Energirammer Eref BR18
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev