« Tilbage

Emissionsfaktor

Sidst revideret mar 2021
Glasfakta

Emissionsfaktor er energiglassets evne til varmerefleksion.


Glassets belægning afgør, hvor stor en del af varmen, der kan reflekteres væk fra glasset.


Isoleringsevenen (U-værdi W/m²K) i en termorude afhænger af 3 forhold:


Det vil sige at glassets tykkelse ikke har indflydelse på isoleringsevnen i termoruder, kun ved meget tykke glas kan det få en lille betydning.


Glassets emissionsfaktor

Emissionsfaktoren angiver hvor stor en del af varmen i glasoverfladen, der stråler ud ved en vis temperatur.Emissionsfaktoren angives iht DS/EN 12898 som korrigeret emissivitet.


Hvis man kunne sænke emissiviteten til 0,0 kan U-værdien i en to-lags rude aldrig blive lavere end 0,9.


For at komme længere ned må man gå over til en tre-lags rude hvis absolut laveste U-værdi er 0,4.


Eksempel på emissionsfaktorer fra Pilkington
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas