« Tilbage

Egref bruges i Standardværdikataloget

Sidst revideret apr 2019
Glasfakta
For at man i en renoverings/udskiftnings-sag skal kunne få tilskud fra energiselskabernes energispareindsats skal glasløsningen kunne opfylde kravene i Standardværdikataloget. Standardværdikataloget er et led i aftale af 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne om energiselskabernes energispareindsats.

I bygningsreglementet er der krav om energitilskud baseret på Eref for hele vinduet: karm/ramme inklusiv rude.

Tidligere energimærkning af termoruder

Fra 2000 til 2014 var der en frivillig ordning for energimærkning af termoruder, som dokumenterede oplysninger om U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans (U/LT/g).

Med disse oplysninger som grundlag blev der indført A, B og C energiklasser, hvor Eref gav et positivt energitilskud, for energiruder baseret på EU’s A-G skala, som svarer til de energimærker, som vi kender fra andre produkter. Energimærkning af termoruder er ophørt.

Eksempel på beskrivelse af Egref iht Standardværdikataloget:

”2 lags termorude uden coatning eller gasfyldning udskiftes til energirude med varm kant og en energibalance glas-værdi (Egref) på mindst 25 kWh.Note: Energibalance glas-værdi (Egref) = 196,4 x gg -90,36 x Ug skal beregnes med to betydende decimaler. Standardværdien er pr. m2 rude”.

Egref skal fremgå af fakturaen eller af beregning ud fra leverandørens oplysninger.

Se hele eksemplet på Standardværdikatalog for energibesparelser, under vinduer og døre, ruder.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev