« Tilbage

Arbejdsmiljø, indeklima

Sidst revideret aug 2021
Glasfakta

Forhold omkring indeklima skal tilgodeses ved planlægning af nybyggeri og ved renoveringsprojekter.

Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen skyldes ofte en kombination af flere faktorer. Disse kan være for høj eller lav temperatur, træk, dårlig luftkvalitet på grund af støv og afgasning fra materialer, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold. Kravene til indeklima kan ses i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, senest ændret ved bekendtgørelse BEK nr. 1247 af 13/10/2016. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Temperaturen

I bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Kapitel 7: ”Temperaturforhold m.v.”: ”§ 31. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.”

I kontorer, daginstitutioner og skoler, hvor arbejdet kan beskrives som let fysisk aktivitet, anbefales en temperatur på 20 – 22 grader. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 grader, men i tilfælde med meget varme somre og hedebølge må man acceptere, at varmegraderne kan komme over de 25 grader. Ved højere temperaturer end 23 grader øges antallet af klager ofte over ubehag i forbindelse med indeklimaet.

Temperaturændringer på mere end 4 grader på en arbejdsdag i et lokale vil oftest føles ubehagelig. Samtidig bør temperaturforskellen målt ved gulvet og i hovedhøjde være mindre end 4 grader.

Varme kan både komme udefra og indefra. Varme udefra skyldes sol gennem store vinduer, dårligt isolerede ydervægge eller at bygningen har dårligt isoleret tag. Varme indefra kommer fra personer, varmeanlæg, belysningsanlæg, computere, printere, fotokopimaskiner og andre maskiner placeret i rummet.

Solafskærmning

Facader med store glaspartier har behov for solafskærmning der kan beskytte mod kraftigt sollys og ophedning. Solafskærmningen skal være regulerbar og bør så vidt muligt placeres udvendigt, da det er en mere effektiv løsning end indvendig solafskærmning. Er solen først kommet ind i bygningen, bliver dens stråler omsat til varme, og de indvendige solafskærmninger fungerer derfor som radiatorer.

Temperatur og træk i åbne kontorer

Kuldenedfald fra vinduer og kuldestråling fra dårligt isolerede vægge føles som træk og rumtemperaturen vil føles koldere end den reelt er. Utætte døre og vinduer giver også oplevelse af træk, og forstærkes i forbindelse med udsugningsanlæg. Lufthastigheden i opholdsrum bør holdes under 0,15 m/sek.

Individuelle løsninger er på vej

Oplevelse af indeklimaet i åbne kontorer er individuel og kan tillige påvirkes af, at man ikke selv kan styre temperaturen og lysindfaldet, som man kan i enkeltmandskontorer. Indførelsen af individuelle løsninger, som vi kender fra biler, vil give store forbedringer af indeklimaet i de åbne kontorer. Mulighederne kan være varme i stolesædet, musen og tastaturet samt varmeblæsere. Temperaturen i lokalet kan holdes lavere på omkring 20 grader og alle får således mulighed for at regulerer temperaturen ved deres egen arbejdsplads.

Læs mere: Indeklima i henhold til BR 18Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev