« Tilbage

Arbejdsmiljø, dagslys

Sidst revideret feb 2019
Glasfakta

På kontorer skal der være dagslystilgang og udsyn til omgivelserne.

Dagslys bidrager både til en god belysning og til et behageligt arbejdsmiljø. Forkert lys give generende spejling, blænding og reflekser.

Dagslys

Mange opfatter dagslys som et en af de bedste former for arbejdslys. Dagslys bør således i størst mulig udstrækning dække det daglige behov for belysning. Overflade og materialer i et rum bidrager til lysets fordeling i rummet og forbedrer dagslysets anvendelse som arbejdslys. Dagslyset varierer i løbet af arbejdsdagen og året og skal derfor suppleres med kunstig belysning.

Dybe bygninger kan give problemer

Af hensyn til dagslys er det et problem, at man i dag bygger så dybe kontorbygninger. Dybe bygninger kan medføre problemer i form af manglende dagslys til arbejdspladserne placeret inde i bygningen. For at afbøde manglen på dagslys vælger man ofte at lave meget store vinduespartier, hvilket så kan medføre flere forskellige typer problemer. Der er usikkerhed omkring, hvor vidt de store glaspartier reelt sikrer lys til arbejdspladserne placeret inde i bygningen. De personer, der sidder ved vinduerne, styrer ofte afskærmningen, hvis denne styres manuelt. Konsekvensen bliver således, at der kommer for lidt dagslys ind til midten af bygningen.

De fleste vil helst sidde ved vinduet

Jo længere væk en medarbejder er placeret fra vinduet jo mere utilfreds er vedkommende med støjniveauet, temperaturen og luftkvaliteten. Til gengæld er medarbejderne i vinduesrækken i de åbne kontorer lige så tilfredse, som de, der arbejder i enkeltmandskontorer.

Det er hvad man kan konkludere ud fra en undersøgelse blandt 2000 kontoransatte, som Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har lavet. Undersøgelsen viser tydeligt, at dagslys har betydning for vores velvære og følelse af at have det godt på arbejdet. SBi anbefaler generelt, at man ikke skal sidde mere end 4-5 meter fra vinduet, hvis man kun får lys fra en side.

SBI-rapport 318. 2000: Vinduer og dagslys. En feltundersøgelse i kontorbygninger

Indretningen

For at sikre dagslys til dem, der sidder længst inde i bygningen, er det vigtigt at tænke på møbleringen. Rumopdeling med høje reoler spærrer lysets vej ind i rummet og er derfor en dårlig løsning. Endvidere skal man overveje hvilke overflader man anvender i nærheden af vinduer. Blanke overflader kan reflektere lyset på en uhensigtsmæssig måde og mørke overflader kan suge varme til sig

Kunstig belysning

Der er forskellige holdninger blandt belysningseksperter med hensyn til grundbelysningen i lokaler. Nogle mener, at der skal være lige store lysmængder overalt i et lokale. Problemet med en ensartet belysning er, at den kan virke kedelig. En æstetisk løsning, hvor man forholder sig til de enkelte funktionsområder i et rum, kan give en både funktionel og spændende belysning. Vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet, og derfor har vi endnu mere brug for en god elektrisk belysning end tidligere.

Se mere i rapporten "Arbejdsmiljø i åbne kontorer" udarbejdet af BAR, BrancheArbejdsmiljøRådet, og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

På BFA-Kontor's hjemmeside kan man læse mere om belysning og arbejdsmiljø på kontorer i vejledningen "Godt lys på kontoret".

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev