« Tilbage
Termisk komfort, SWISSPACER

Termisk komfort begynder med vinduet

Sidst revideret sep 2020
SWISSPACER

Ny undersøgelse foretaget af PHI om ”Living Comfort” dokumenterer den positive effekt af varm-kant afstandsprofiler


Ved opførelse og renovering af boligejendomme spiller komfort og velvære en vigtig rolle for beboerne. For at få det rette feel-good klima skal forholdet mellem temperatur og luftfugtighed også være rigtigt set fra et konstruktionsfysisk perspektiv. Den effekt vindueskvaliteten og valget af afstandsprofiler i termoruden har på komforten fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Passive House Institute (PHI).


I undersøgelsen "Living Comfort" behandlede Passive House Institute i Darmstadt, Tyskland spørgsmålet om, hvordan komfort- og hygiejnekriterier kan defineres og opfyldes for vinduer i forskellige klimazoner. ”Vinduerne er som hovedregel stadig de svageste elementer i bygningen termisk set,” forklarer professor Dr. Benjamin Krick, administrerende direktør for Passive House Institute.” En bygnings placering og det klimatiske miljø har også betydning for, hvordan vinduerne klarer sig med hensyn til termisk komfort.”


Undersøgelsen skelner mellem arktisk, koldt, køligt tempereret, varmt tempereret og varmt klima. Undersøgelsen er baseret på forskellige plastvinduer med dobbelt, tredobbelt eller firdobbelt glas. Afstandsprofiler lavet af aluminium og rustfrit stål samt det meget energieffektive afstandsprofil Warm Edge SWISSPACER Ultimate blev brugt.


Tabel indeholder kravene til komfort og hygiejne for de forskellige klimazoner.


”Valget af afstandsprofil har stor indflydelse på vinduets termiske kvalitet og dermed på komfort og hygiejne,” siger professor Krick og opsummerer resultaterne. ”Med meget energieffektive kompositafstandsprofiler opfylder vinduer kravene på passende måde og repræsenterer derfor ikke ekstra indsats for vinduesproducenten.”


Komfort

Folk opfatter et rum som værende termisk behageligt, når det har en bestemt “driftstemperatur”. Dette omfatter den gennemsnitlige værdi af lufttemperaturen og de omgivende overflader. Store temperaturforskelle mellem luft og overflader giver anledning til det ubehagelige indtryk af træk. I tilfælde af træk af kold luft falder luften på kolde overflader og forårsager ubehagelige luftbevægelser. Det er bevist, at en behagelig følelse opstår, når temperaturforskellen mellem indeluften og de omgivende overflader, såsom udvendige vægge, lofter, gulve og vinduer, er mindre end 4,2 Kelvin.


Fra disse underliggende forhold har Passive House Institute beregnet det såkaldte ”Passive House comfort kriterium” for forskellige klimazoner. For det koldt tempererede klima, der hersker i Tyskland, er den afledte U-værdi for eksempel 0,85 W (m2 / K). Til dette antager holdet i Darmstadt en operationel stuetemperatur på 22°C og en udetemperatur på -16°C. Hvis denne karakteristiske værdi ikke nås, er der behov for en varmekilde under vinduet for at undgå ubehagelig kuldenedfald.


Tabellen sammenfatter resultaterne af undersøgelsen. Det viser hvilke undersøgte kombinationer af vinduesramme, rudeenhed og afstandsprofil, der er velegnede til de forskellige grundlæggende klimatiske forhold med hensyn til komfort og hygiejne.


Undgå kondens og skimmelsvamp

En vigtig faktor for komfort og sundhed er at undgå kondens og skimmel. Fugt samles på det koldeste sted i rummet - som ofte er omkring kanten af vinduesglasset. Skimmelsvamp begynder dog at vokse over dugpunkttemperaturen. Overfladetemperaturer skal derfor være højere "skimmeltemperaturen" for effektivt at beskytte en bygnings elementer og beboernes sundhed.


”Temperaturfaktoren fRsi er blevet indført som en indikator for de hygiejnerelaterede forhold på kanten af glasset. Hvis denne værdi er mindst 0,7 i et køligt tempereret klima, kan det antages, at der ikke vokser skimmel ved normale fugtighedsniveauer,”siger Krick. En effektiv løsning er at øge temperaturen ved kanten af glasset. ”Temperaturen ved kanten af glasset afhænger af afstandsprofilet, af glasenhedens tykkelse og af installationen af ruden i vinduet,” forklarer Krick. Derfor er den mest meningsfulde løsning en kombination af termisk afstandsprofil af høj kvalitet, tredobbelt rude med det størst mulige mellemrum mellem ruderne og en velisoleret vinduesramme.


PHI-undersøgelsen viser, at valget af afstandsprofil har en vigtig effekt på vinduets termiske kvalitet. Fra det varmt tempererede klima og til det kolde er den generelle anbefaling at bruge tredobbelt rude i kombination med meget energieffektive afstandsprofiler som SWISSPACER Ultimate. De krævede værdier for komfort og hygiejne kunne derefter opnås selv med de uisolerede vinduesrammer, der findes vidt i disse regioner. Med velisolerede vinduesrammer kan kravene til varmt tempereret og køligt tempereret klima både imødekommes med afstandsprofiler i rustfrit stål og med premium-profilet fra SWISSPACER. Kravene i det arktiske klima nødvendiggør brugen af SWISSPACER Ultimate i forbindelse med en særlig godt isoleret ramme.


Stor fordel hele vejen rundt

”Når man ser på resultaterne af undersøgelserne, er der praktisk talt fordel for alle. Brugeren af bygningen, der drager fordel af større komfort og skimmelfrie glaskanter, og vinduesproducenten, der simpelthen kan forbedre sine produkter. Skader, der kan være forårsaget af fugt, undgås også. Det øger kundetilfredsheden og reducerer klager. På grund af den høje energibesparelse beskyttes klimaet på grund af den lavere CO2-udledning, ”opsummerer Benjamin Krick.


Undersøgelsen blev bestilt af SWISSPACER. Passive House Institute og SWISSPACER har i flere år arbejdet sammen om undersøgelser, der giver grundlæggende information til markedet. SWISSPACER begyndte at deltage i Passive House Award i år og har annonceret sin egen specielle pris, som uddeles for første gang i 2021.


Undersøgelsen “Living Comfort – How comfort and hygiene criteria for windows can be met in different climates” kan downloades på SWISSPACERs hjemmeside.Kontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas