« Tilbage
SCANGLAS projekt

Spar på varmeregningen og optimer indeklimaet med energiruder

Sidst revideret nov 2023
SCANGLAS

Varmeregningerne steg med rekordfart sidste vinter i danske hjem, kontor- og beboelsesejendomme. Det kan betale sig at være på forkant denne vinter, og energioptimere før de kolde måneder indtræffer. At skifte ruderne i eksisterende vinduer kan give markante besparelser på varmeregningen samt et bedre indeklima. Ofte er det slet ikke nødvendigt at skifte hele vinduet, hvilket mindsker omkostningen ved udskiftningen betydeligt. I gennemsnit har en termorude tjent sig hjem på 3 år, bl.a. ved besparelserne på varmeregningen.Tjek ruderne for energibelægning

Er der tvivl om hvorvidt de eksisterende vinduer har energibelægning eller ej, kan du simpelt teste dem med lightertesten. Ved at holde en tændt lighter i en fingers afstand fra ruden (ca. 5 cm), vil du kunne se flammen spejle sig. Er ruden med energibelægning, vil en dobbeltflamme fremgå hvoraf den ene har en anden farve end de andre (som vist på billedet herunder).Et bedre indeklima

Vinduer har meget at sige når det kommer til indeklimaet i en bygning. En termorude har en gennemsnitlig levetid på 20 år. Der bør altså overvejes nøje hvilke funktioner der ønskes indbygget i ruden. Med en moderne energirude får du:

• Energieffektivitet og dagslys komfort

• Reduceret varmetab med lav u-værdi til gavn for både miljø og varmeregning

• Udnyttelse af den gratis varme der tilføres fra solen

• Et neutralt udseende

U-værdien indikerer, hvor høj isoleringsevnen er for ruden. Jo lavere tal, des bedre isoleringsevne.

En energirude kan samtidig kombineres med en række andre funktioner, herunder solafskærmning, lydisolering samt personsikkerhed eller sikring. Alle funktioner kan kombineres på kryds og tværs, så du får den rude, der matcher dine behov bedst.

Ved sydvest-vendte facader, hvor risikoen for overophedning er størst, kan det svare sig at kombinere energiruder med solkontrollerende egenskaber, mens ruder med lamineret sikkerhedsglas kan forebygge indbrud samt misfarvning af gulv og møbler grundet UV-stråling.


Reducer varmetab og indvendig kondens med varmkant

Ældre afstandsprofiler er af aluminium eller galvaniseret stål, som har en høj kulde-ledningsevne. Dette medfører store forskelle i temperaturen mellem glassets midtpunkt og randzonen, hvilket kan give dug og kondensvand, og dermed risiko for råd og svamp i karme og rammer.

Varmkant er afstandsprofilkomposit der reducerer kulde-ledningen. Med varmkant opnås 2-3 grader højere overfladetemperatur på glasset, hvorfor der ikke opstår denne store temperaturforskel på indersiden af glasset. Således reducerer varmkant risikoen for dug og indvendig kondens i glassets randzone.

Kontakt os for en beregning af, hvor hurtig tilbagebetalingstiden vil være ved at skifte til energiruder, eller for en snak omkring de mange muligheder der er med termoruder.Kontakt info til leverandør


SCANGLAS A/S - Se profil


scanglas|scanglas.dk
+ 45 70 33 27 00Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas