« Tilbage

Varmkant, 8 procent mindre varmetab

Sidst revideret okt 2019
Swisspacer

Ny undersøgelse bekræfter store besparelser ved brug af kunststof baserede afstandsprofiler i termoruder.

Varm kanten, spaceren, i termoruder er en lille detalje med stor indflydelse på bygningens energiforbrug. Disse varmkanter udføres i både metal og plast. Nu viser en undersøgelse, foretaget af det uvildige tyske ”Passivhaus Institut”, at afstandsholdere i plast gør vinduer mere energieffektive, idet denne varme kant reducerer energiforbruget, CO2-udledningen og varmeudgifterne.

Undersøgelserne der er foretaget i Frankfurt og Helsingfors er repræsentative for hhv. et moderat køligt og koldt klima, og dermed også for mange af de skandinaviske og baltiske lande. I undersøgelsen sammenlignes varm kanter af aluminium, rustfrit stål og plast, som er afprøvet med vinduer i lavenergihuse, der efterlever det tyske energidirektiv for nybyggeri (EnEV 2016). Ved at benytte varm kanter af plast i stedet for aluminium, viser det sig, at man i lavenergihuse med 2-lags ruder kan opnå en energibesparelse på 5,6% for moderat / køligt klima, hvor man i koldt klima opnår en besparelse på 4,8 %. I huse med 3-lags ruder vil besparelsen tilsvarende være 8,6% og 7,1%. Denne ændring giver derfor forbrugeren færre varmeudgifter.

Undersøgelsesresultaterne viser besparelser med højeffektive afstandsholdere af plast i stedet for aluminium. Resultaterne fra Frankfurt og Helsingfors er også repræsentative for mange skandinaviske og baltiske lande, som har henholdsvis et moderat / køligt- og koldt klima. (tallene er rundet op). © SWISSPACER

Vinduer i standardstørrelse med CEN-mål: 1,23 x 1,48 m, kan opnå en besparelse på lidt over 1.000 kr. over en 40-årig periode og det til trods for at vinduer med varme kanter af plast koster lidt mere. Hvis afstandsprofiler har en høj lineær varmeledningskoefficient, vil varmetabet øges – selv moderne vinduesrammer og isolerende glas kan ikke forhindre forringelsen. Der kan dog være stor forskel på kvaliteten af varm kanter, spacer udført i plast. Den højeffektive varm kant, der indgik i undersøgelsen, har en værdi på 0,14 W/(mK). Rustfrit stål ligger på 0,6 og afstandsholdere af aluminium på hele 160 W/(mK). Plast-varianten byder desuden på mere komfort, idet den forhindrer kondensdannelse omkring glaskanten. Det er desuden vigtigt at pointere at en risiko for skimmelsvamp reduceres betydeligt. Nogle af fortjenesterne ved de nye typer varm kanter, er derfor et bedre indeklima og en forbedring af rumtemperaturen.

Afstandsholderen er placeret mellem vinduesrammen og termoglasset. Højeffektive plastafstandsholdere med varm kant sørger for ganske store energibesparelser i bygninger.

© SWISSPACER

Undersøgelsen er bestilt af SWISSPACER, der fremstiller de nye varm kanter: “Vi ønskede at stille pålidelige data fra et uvildigt institut til rådighed“, understreger administrerende

direktør Andreas Geith.

Se mere information på: swisspacer.com/en/8percent

Det termografiske billeder i toppen af artiklen viser en tydelig forskel på varmeledningsevnen omkring glaskanten ved brug af henholdsvis højeffektive afstandsholdere af plast (t.v.) og

afstandsholdere af aluminium (t.h.) © SWISSPACERKontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas