« Tilbage
Nye brandklasser

Nye brandklasser for branddøre og brandskydeporte

Sidst revideret nov 2019
Glasfakta
1. nov. 2019 trådte nye regler vedr. branddøre og brandskydeporte i kraft, og dermed må der ikke længere sælges brandskydeporte og udvendige branddøre, der ikke er godkendt og CE-mærket iht. den europæiske standard EN 16034. De gamle brandklasser BD30 og BS60 er erstattet med nye EI230 og EI260 brandklasser.

Brandskydeporte skal nu også CE-mærkes fra d. 1. nov. 2019, de skal være prøvede og klassificerede efter EN 1634 og EN 13501-1.

De 3 trin:
-Produktstandard (CE-mærkning)
-Prøvning
-Klassifikation

DS/EN 16034:2014

Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber.

DS/EN 1634-1:2014+A1:2018

Brandmodstands- og røgkontrolprøvning af døre, skodder, oplukkelige vinduer samt bygningsbeslag – Del 1: Brandmodstandsprøvning af døre, skodder og oplukkelige vinduer.

DS/EN 13501-1:2018

Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele – Del 1: Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af reaktion på brand.

Den europæiske produktstandard for branddøre (EN 16034)

Oprindeligt var tanken, at der skulle udarbejdes to standarder – en for ”pedestrian doors”, dvs. døre til almindelig personbrug (typisk sidehængte døre) og en for ”industrial doors” (typisk skydeporte, hejseporte mv.). Dette svarer til den opdeling, der er valgt for døre uden brand-klassifikation. Senere blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt med to særskilte produktstandarder for branddøre, og de blev derfor slået sammen til en – med betegnelsen EN 16034.

Det centrale formål med produktstandarden er selvfølgelig at bane vejen for CE-mærkning af brand- og røgkontroldøre, samt at fastlægge konditionerne for, hvad CE-mærkningen skal indeholde. Produktstandarden identificerer kriterier relateret til brandmodstandsevne og røgkontrol for døre til personbrug, industrielle døre samt oplukkelige vinduer.

Det fremgår af produktstandarden, at døre, der skal anvendes i brand- eller røgadskillende bygningsdele og/eller i flugtveje, ligger på overensstemmelsesniveau 1. Dette indebærer følgende forpligtigelser for dørproducenten:
Producenten skal etablere og vedligeholde et produktionskontrolsystem (FPC: Factory Production Control)

FPC: The manufacturer of a building hardware item covered by a harmonised standard shall establish, document and maintain an FPC system, in accordance with the requirements of the product standard, to ensure that the products placed on the market comply with the declared performance of the characteristics.
The FPC system shall consist of procedures, regular inspections and tests and/or assessments and the use of the results to control raw and other incoming materials or components, equipment, the production process and the product.
All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures.

Et bemyndiget organ udfører førstegangsprøvning af dørkonstruktionen med henblik på:
- Brandmodstandsevne
- Røgkontrol
- Holdbarhed af selv-lukkende funktion
- Evne til at løsgøre sig fra hold-åben funktion
- Et bemyndiget organ udfører førstegangsinspektion af virksomheden samt af dennes egenkontrol
- Et bemyndiget organ udfører løbende overvågning af virksomhedens egenkontrol.

Med til produktstandarden hører en understøttende standard EN 16035.

"Hardware performance sheet” (EN 16035)

Et ”Hardware performance sheet” (HPS) er et understøttende dokument, der beskriver et givet beslags egenskaber i relation til anvendelse i brand- og/eller røgkontroldøre.

A hardware performance sheet (HPS) is a summary of test and extended application evidence, designed to facilitate the interchangeability of building hardware for application to fire resisting and smoke control doorsets and openable windows.
A HPS shall be part of the technical documentation delivered to a Notified Body by an applicant for an Extended application report, prior to CE marking. It is the responsibility of the Notified Body to check whether its content is correct and up-to-date.

HPS-dokumentet giver et resumé af den prøvningsdokumentation, der for et givet produkt (beslag) efterviser beslagets anvendelighed i brand- og/eller røgkontroldøre. HPS-dokumentet kan udarbejdes på baggrund af prøvningsresultater fra en fuld-skala dørprøvning efter EN 1634-1 eller på baggrund af en små-skala prøvning af beslaget efter EN 1634-2.
Tidligere gav standarden EN 14600 en mere detaljeret kravspecifikation og en række konkrete kriterier for prøvning mv. Denne standard er tilbagetrukket.

EXAP-standarder

De grundlæggende regler for udskiftning af beslag i brand- og røgkontroldøre er beskrevet i EN 15269 serien af standarder for udvidelse af prøvningsresultaters anvendelsesområde (forkortet EXAP standarder), der udarbejdes for en række forskellige dørtyper.

EXAP: The extended application rules of fire resistance and smoke control test results are the rules which take into consideration the doorsets variations which are outside of the rules given in EN 1634-1 and EN 1634-3 for direct application
While the rules of direct application are based on the results of a fire resistance or smoke control test, the extended application (EXAPs) rules are based on agreed expert opinions and/ the interpolation and extrapolation from a series of tests.
The extended application (EXAPs) rules are defined in the part of EN 15269 relative to the doorsets having the same basic construction type end the same material as the considered doorset

De første standarder for udvidede anvendelsesmuligheder for prøvningsresultater (EXAP-standarder) for branddøre er udkommet og flere er på vej. Vedrørende glas er følgende foreslået; DSF/prEN 15269-11: Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne og røgkontrol for døre og lukkeanordninger og oplukkelige vinduer inklusiv beslåning – Del 11: Brandmodstandsevne af betjente gardiner.

Læs artiklen: "Brandklassifikationer af glas" her på Glasfakta
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev