« Tilbage

Brandfuger

Sidst revideret maj 2020
Glasfakta
Fugebranchen anbefaler at man bruger de to EU standarder EN 1366-4 til lineære fuger og EN 1366-3 til installationsgennemføringer, som grundlag for beskrivelse af brandsikring. Med henvisning til disse standarder betyder det, at produkter er testet på samme måde, hvilket gør det mere enkelt at få godkendt brandløsningen hos den lokale brandmyndighed.

Da de enkelte leverandører kan have forskellige opbygninger af konstruktioner for deres brandtest, kan der ikke laves tegninger på de forskellige konstruktioner, der er generelle. Nogle opfylder test, kun med bagstop/fugemasse, andre med bagstop/brandhæmmende isolering/fugemasse. Derfor vil de enkelte konstruktioner blive bestemt af den valgte leverandørs test og den lokale brandinspektørs godkendelse.

Valg af brandfugemasse bestemmes i henhold til de opstillede brandkrav samt forventede bevægelser i fugen, samt evt. mekanisk og kemisk belastning.Bagstop, brandisolering, keramisk bagstop i henhold til leverandørens brandtest. Vær opmærksom på, at det valgte produkt er testet på de materialer/materiale-kombinationer, der skal brandfuges imellem.

Lineære elastiske brandfuger er typisk opbygget som en dobbeltfuge, men altid i henhold til leverandørens brandtest.

Hvad er en forsegling?

En forsegling er simpel tætning hvis bredde, dybde typisk er under 6 mm og som er uden hæftebrydende underlag.
Forseglinger er ikke beregnet til at optage større bevægelser, men har samme lukkende og tætnende funktion som en fuge. Et eksempel på forsegling kan være mellem sanitet og gulve. Samling af facadeelementer er forseglet.

Materialer

Til fuger anvendes en række materialer som har forskellige egenskaber, fx tætnende, isolerende og/eller understøttende egenskaber.
Fuger kan udføres af fugemasse, forkomprimeret skum, profiler o.lign.
CE-mærkning

I forbindelse med at fugemasser skal CE mærkes betyder det at alle fugeprodukter skal have et CE-mærke.
CE-mærket udarbejdes på basis af en Ydeevneerklæring (Declaration of Performance (DoP)), der er en opsummering af en række analyser som foretages enten af producenten selv eller hos et godkendt test institut.

Ydeevneerklæringen er angivet med et DoP-nummer, der er unikt for det enkelte produkt og ydeevneerklæringen er dokumentationen der ligger til grund for CE.

Ydeevneerklæringen skal, hvis den ikke er fremsendt med hver emballage, være tilgængelig elektronisk, så kunderne til enhver tid kan finde den til netop den patron der anvendes.

CE-mærket dækker fire klasser

Fugemasser til facadeelementer (EN 15651-1), Fugemasser til glas elementer (non-structural Glazing) (EN 15651-2), Fugemasser til sanitetsfuger (EN 15651-3) og Fugemasser til gangarealer (EN 15651-4). Vi vil her beskrive fuger der, vedrører facadeelementer og glaselementer.

Facadeelementer (EN 15651-1) – F-klassificering

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til lineære fuger i facader jf. Byggevareforordningen CPR 305/2011 Alle fugemasser der på byggepladsen anvendes til fuger i ydermurer (bevægelsesfuger, fuger omkring døre og vinduer osv.) skal have denne kategori. F-kategorien er opdelt i tre undergrupper:

F-INT: Fugen er testet til brug indendørs og har ikke nødvendigvis dokumentation for vandbestandighed og temperaturforhold – må ikke anvendes til fuger udendørs medmindre fugen beskyttes mod vejrliget. Visse akrylfuger vil ligge i denne kategori. Anvendelsen kan være den indvendige fuge omkring et vindue.

F-EXT-INT: Fugemassen er testet med dokumentation for vandbestandighed og vil kunne bruges til både indendørs- og udendørsfuger – der foreligger ikke dokumentation for egenskaber ved frostgrader. Anvendelse udendørs omkring et vindue.

F-EXT-INT CC: Fugemassen er testet til brug indendørs og udendørs og ændrer ikke væsentligt egenskaber under temperaturer ned til -30oC. Disse målinger er foretaget på gennemhærdede fugemasser og fortæller ikke om arbejdsegenskaber under påføring. Anvendes som F-EXT-INT men er tastet til at kunne klare hård frost.

Visse fuger er undtaget for CE-mærket jf. DS EN15651-1. Disse undtagelser omhandler fuger i den kemiske industri og på rensningsanlæg da kemikaliebestandighed ikke er et krav til disse varer samt de oliebaserede produkter. Derudover er der ikke krav om et CE mærke hvis produktet anvendes i en industriel.

Glaselementer (non-structural Glazing) (EN 15651-2) – G-klassificering

Denne kategori omfatter produkter der kan anvendes til ikke-bærende fuger imod glas over 7o hældning. Det betyder alle fuger imod glas: glas/glas, Glas i ramme osv. G-kategorien er opdelt i to undergrupper:

G: Fugemassen er testet med dokumentation for UV, varme og vandbestandighed, vedhæftning, elastisk tilbagegang m.m og vil kunne bruges til både indendørs- og udendørsfuger – der foreligger ikke dokumentation for egenskaber ved frostgrader. Anvendelse er fx op mod glas i en bruseniche.

G CC: Fugemassen er testet til brug indendørs og udendørs og ændrer ikke væsentligt egenskaber under temperaturer ned til -30oC. Disse målinger er foretaget på gennemhærdede fugemasser og fortæller ikke om arbejdsegenskaber under påføring.

Visse fuger er undtaget for CE-mærket jf. DS EN15651-2. Disse fuger er glassamlinger i akvarier, under 7o hældning, fuger i produktionen af termoruder og organiske glasmaterialer (Plexiglas®, PMMA, PC osv).


For at se mere om fuger kan man gå på Fugeguiden.dk, der udgives og redigeres af Fugebranchen.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev