« Tilbage

Pinholes i belagt/ coated glas

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta

Pinholes er punktfejl i belagt glas/coated glas, der forstyrrer den visuelle gennemsigtighed for den, der kigger gennem glasset, og for den visuelle reflektans der ses på glasset.


Pinholes er punkter på belagt glas, hvor der ikke er belægning dvs med delvist eller totalt fravær af belægning, som ses som kontrast til normalt klare glas, som belægningen er lagt på og derfor ses oftest, når det ses i transmission gennem glasset, hvor det vil være at se som lyse pletter.


Undersøgelsesbetingelser for pinholes

Belagt glas kan undersøges både i lagerstørrelser eller i færdige størrelser og i termoruder klar til

montage. Undersøgelsen kan udføres på fabrikken eller på stedet, når glasset er monteret.


Termoruden med belagt glas, der undersøges, ses fra en afstand på mindst 3 m. Den faktiske afstand vil være afhængig af, at fejlen kan ses og hvilken belysningskilde der bruges. Undersøgelse af det belagte glas i refleksion udføres af observatøren set på den side, som vil være ydersiden af ruden. Undersøgelsen af det belagte glas i transmission, udføres af observatør set på den side, der vil være indersiden af ruden.


Undersøgelsesvinklen mellem den normale mod overfladen af det belagte glas og lysstråle, der fortsætter hen til observatørens øjne efter refleksion eller transmission med det belagte glas, må ikke overstige 30°.


For termoruder med belagt glas i færdige størrelser klar til at blive monteret skal både hovedområdet og et kantområde på ruden undersøges.


For ruder med belagt glas i færdige størrelser, der er klar til at blive monteret, skal både hovedområdet og kantområder undersøges.


Hver kontrol må tage højst 20 sekunder.


For pletter/pinholes måles størrelsen, og antallet optælles og sammenholdes med rudens størrelse. Hvis der er nogen klynger af fejl, bestemmes deres position i forhold til gennemgangen af synsområdet.


Acceptkriterier af pinholes

Iht DS/EN 1096-1:2012 Bygningsglas – Coatet glas – Del 1: Definitioner og klassifikation:

Pinholes: > 3 mm er ikke tilladt hverken i termorudens inderzone eller i randzonen.

Pinholes: > 2 mm og ≤ 3 mm er tilladt i både inderzone og randzone, hvis der ikke er mere end 1/m2.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas