« Tilbage

Kantfejl i termoruder

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta

Tilladelige kantfejl i almindelige glas er angivet i de relevante standarder for hver glastype.

I termoruder er der i DS/EN 1279-1 F.6 angivet:

  1. eksterne afskalninger på kanten eller muslinge brud, som ikke påvirker glasstyrken, og som ikke rager ud over bredden af kantforseglingen er acceptabel.
  2. indvendige muslinge brud uden løse skår, der er fyldt af tætningsmassen, er acceptabelt.


Certificeringsbestemmelser i henhold til EN 1279 – Termoruder udgave 2, april 2020

I Glasindustriens certificeringsbestemmelserne for termoruder skal producenten i kvalitetsbeskrivelsen for ”Væsentlige fejl” for ”Kantknusninger/muslingbrud over kant” angive hvilken ”1/x af glastykkelsen” der er acceptabel (jvf. Bilag 3. Intern kontrol – Fejltyper. Klassifikation af fejltyper. Tabel B3.1: Fejltyper).


Uacceptabel muslingebrud.


Glaskantens kvalitet, termisk brud

Da termisk brud starter i glaskantens svageste punkt, er det vigtigt at anvende korrekt tilskåret glas, hvor kanten fremstår jævn og uden skader. Der bør derfor altid anvendes skæreværktøj af god kvalitet.

Er kanten dårligt tilskåret eller beskadiget på anden vis, kan dette afhjælpes med slibning/polering. Denne slibning/polering skal altid ske i kantens længderetning.


Kantfejl har betydning for dimensionering

I SBi-anvisning 215 2. udg. 2018 ”Dimensionering af glas i klimaskærmen” er angivet:

Trækstyrke af glaskanter

Trækstyrken af glaskanter er ofte mindre end styrken af fladerne. Styrken af glaskanten er afgørende for eksempel ved 2-sidet understøtning, eller når der er differenstemperaturer over glasfladen. Kantstyrken afhænger af bearbejdningen efter skæringen.


Forskellige typer af glaskanter.


Trækstyrken af glaskanter

ke er en reduktionsfaktor der tager hensyn til bearbejdning af glaskanter:
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas