« Tilbage

Glasskader - flerstrengede glasbrud

Sidst revideret feb 2022
Glasfakta

Glas er et stærkt materiale, men det er også et sprødt materiale. Trods glassets styrke kan det ved forkert håndtering gå i stykker som følge af mekanisk eller termisk påvirkning.


Udseendet af skaden kan, uanset om det er en overfladeskade eller et glasbrud, ofte fortælle, hvad der har forårsaget skaden.


Glas har en utrolig hård overflade, der tillige er utrolig plan. Trods dette kan sand fra vejrligspåvirkning, og mekanisk rengøring uden tilstrækkelig vand påføre glasset ridser. Stærk kemiske reaktion med PH værdier på over 10 kan endvidere nedbryde glasoverfladen.


Opvarmning af glasset fra enten sol eller andre varmekilder, kan udløse spontane brud. Disse brud betegnes termiske brud, og udløses typisk af temperaturforskelle på glasoverfladen på over 50°C. Hvis glasset er hærdet, kan temperaturforskelle på glasoverfladen på over 100°C. udløse termiske brud.


Læs artiklen: Termisk brud.


Flerstrenget glasbrud

Brudforekomst i glastyper: Float glas, lamineret glas, lamineret sikkerhedsglas og ofte i flerlags ruder.


Mekanisk forekommende glasbrudfigur, der opstår ved underdimensioneret 4-sidet understøttet glasfelt, belastning pga. høj temperatur, trykforskel mellem produktions- og montagested ved flerlags ruder, transport hvor højdeforskel (bjerge) ved flerlags ruder uden trykudligning.


Læs artiklen: Termoruder i høje højder.


Brudstart ikke retvinklet fra kant og gennemløb ikke retvinklet. ”Muslinger” i brudlinier forekommer på glasflade, hvor der opstår størst trykkraft. Ved øget last stiger omfang af skader.


Brudlinieforløb parallelt med langsgående understøtninger og let buede og ikke nødvendigvis med udløb fra hjørner.


Flerstrenget horisontalt glasbrud

Brudforekomst i glastyper: Float glas, lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.


Mekanisk forekommende glasbrud, der opstår ved høj, langtidslast (sne) på 2- eller 3-sidet understøttet skrå glasfelt eller 2-sidig understøttet gulvglas.


Brudstart ikke retvinklet fra kant og gennemløb ikke retvinklet. Brudcentrum ved fri kant. ”Muslinger” i brudlinier på lastoverside forekommer. Ved øget last stiger omfang af skader.


Brudlinieforløb parallelt med langsgående understøtninger og let buede.


Se flere eksempler på brud i glas i artiklen: Glasskader - kantbrud.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas