« Tilbage

Delaminering af lamineret glas

Sidst revideret jan 2022
Glasfakta

”Dråber” langs kanten på en glasflade er tegn på begyndende delaminering i lamineret glas.

Lamineret glas er egnet til udvendig montering med frie kanter, men der er risiko for misfarvning og/eller delaminering af det laminerede glas.


Glasværn

Ved konstant fugtpåvirkning af glaskanter på lamineret glas, kan delaminering forekomme. Desuden kan opløsningsmidler beskadige laminatet ved afrensning af kanter og visse fugemassers blødgørere kan også påvirke folien, der er brugt til laminering.


Hvorfor lamineret glas

Til glasværn, glasvægge, glasdøre og andre konstruktioner af glas skal der anvendes sikkerhedsglas, det vil sige lamineret glas. Der skal anvendes sikkerhedsglas de steder hvor der vil være risiko for personskade ved kollision eller gennembrydning af glasset. Reglerne er beskrevet i Bygningsreglementet BR18 kapitel 9, Bygningens indretning.


Bygningsreglementet BR18 kapitel 9.


Lamineret glas

Lamineret glas skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) være CE-deklareret med en ydeevnedeklaration (DOP: Declaration of performance) i henhold produktstandarden DS/EN 14449.


Øvrige krav til lamineret glas er beskrevet i de 6 dele af standarden: DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6: 2021 ”Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas"

Del 1: Anvendt terminologi og beskrivelse af bestanddele

Del 2: Lamineret sikkerhedsglas

Del 3: Lamineret glas

Del 4: Metoder til afprøvning af holdbarhed

Del 5: Dimensioner og kantfinish

Del 6: Udseende


Derudover skal producenten af lamineret glas sikre at produktionen sker iht. folieproducentens leveringsbestemmelser og retningslinjer for produktion af lamineret glas


PVB-folien (Polyvinylbutyral), der anvendes til lamineringen, kan have en hygroskopisk effekt (optager fugt fra omgivelserne), dermed kan det ved anvendelse i et fugtigt miljø ikke undgås, at der kan trænger fugt ind i frit eksponerede kanter.


For lamineret glas med EVA-folie gælder de samme regler mht klassifikation af personsikkerhed dvs glasset skal klassificeret iht DS/EN 12600, hvilket skal fremgå af CE-mærkningen for glasset brugt i byggeri.


Såfremt lamineret glas skal monteres udendørs eller i et fugtigt miljø med frie eksponerede kanter, vil et glas hvor kanterne er færdigbearbejdet inden laminering i autoklaven være mere holdbar end et glas, hvor kanterne bearbejdes efter lamineringen. Kanter på lamineret (hærdet+hærdet) er altid bearbejdet inden laminering.Forskel/tolerance i størrelsen på de laminerede glasfladerne kan dog betyde, at folien kan være ubeskyttet og dermed optage fugt fra luften. Samlingen mellem glaslagene kan beskyttes med en fuge, der er forenelig med folien.


Når glas i værn boltes fast eller punktfastholdes med fx klembeslag, skal glasset altid være lamineret (hærdet+hærdet). At glasset er lamineret (hærdet+hærdet) og ikke behandlet efter produktionen, kan man se ved, at der fremstår en lille ”grøft” mellem de to hærdede glas.


Forebygning

For at undgå efterfølgende skader på lamineret glas bør man ved bestilling præcisere og stille krav til producenten, hvilket kan være som anført herunder:Læs om "EVA folie i lamineret sikkerhedsglas"
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas