« Tilbage

Delaminering af lamineret glas

Sidst revideret okt 2019
Glasfakta

”Dråber” langs kanten på en glasflade er begyndende delaminering i lamineret glas.

Lamineret glas er egnet til udvendig montering med frie kanter, men med den tilhørende risiko for misfarvning og/eller delaminering af det laminerede glas.

Glasværn

Ved konstant fugtpåvirkning af glaskanter på lamineret glas, kan delaminering forekomme. Desuden kan opløsningsmidler beskadige laminatet ved afrensning af kanter og visse fugemassers blødgørere kan også påvirke PVB-folien.

Personsikkerhed

I BR18 kapitel 9: Bygningens indretning (§ 196 - § 241) henvises der i § 238 - § 241”Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger” til ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”, hvor der stilles krav om personsikkerhed i forbindelse med glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner.

I Vejledninger står:
”Niveauspring, f.eks. i gulvflader eller mellem gulv og terræn, samt højdeforskelle ved hævede opholdsarealer, f.eks. terrasser og altaner, kan udgøre en risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Niveauspring i gulvflader større end almindelig trinhøjde vil øge risikoen for at personer kan falde. Er højdeforskelle ved hævede opholdsarealer og niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn større, end hvad der svarer til 2 - 3 trin med almindelig trinhøjde, vil der være risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Forekommer der niveauspring eller højdeforskelle, hvor personer færdes eller opholder sig, skal der etableres sikring mod fald eller nedstyrtning, som anført i vejledningen.”

Trinhøjde er i vejledningen defineret til 0,18m

Lamineret glas

Lamineret glas skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) være CE-deklareret og produceret i henhold DS/EN 14449 eller DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6, samt i henhold til folieproducentens leveringsbestemmelser og retningslinjer for produktion af lamineret glas med PVB-folie.

PVB-folien (Polyvinylbutyral), der anvendes til lamineringen, kan have en hygroskopisk effekt (optager fugt fra omgivelserne), dermed kan det ved anvendelse i et fugtigt miljø ikke undgås, at der kan trænger fugt ind i frit eksponerede kanter.

For lamineret glas med EVA-folie gælder de samme regler mht klassifikation af personsikkerhed dvs glasset skal klassificeret iht DS/EN 12600, hvilket skal fremgå af CE-mærkningen for glasset brugt i byggeri.

Såfremt lamineret glas skal monteres udendørs eller i et fugtigt miljø med frie eksponerede kanter, vil et glas hvor kanterne er færdigbearbejdet inden laminering i autoklaven være mere holdbar end et glas, hvor kanterne bearbejdes efter lamineringen. Kanter på lamineret (hærdet+hærdet) er altid bearbejdet inden laminering.Forskel/tolerance i størrelsen på de laminerede glasfladerne kan dog betyde, at folien kan være ubeskyttet og dermed optage fugt fra luften. Samlingen mellem glaslagene kan beskyttes med en fuge, der er forenelig med folien.

Når glas i værn boltes fast, bør glasset altid være lamineret (hærdet+hærdet). At glasset er lamineret (hærdet+hærdet) og ikke behandlet efter produktionen, kan man se ved, at der fremstår en lille ”grøft” mellem de to hærdede glas.

Forebygning

For at undgå efterfølgende skader på lamineret glas bør man ved bestilling præcisere og stille krav til producenten, hvilket kan være som anført herunder:Læs om "EVA folie i lamineret sikkerhedsglas"Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev