« Tilbage
Glasværn vedligehold

Det er ejerens ansvar, at glasværnet er i forsvarlig stand

Sidst revideret sep 2020
Glasfakta
Hvis et glasværn er i dårlig stand, kan det skyldes fejlkonstruktion, forkert vedligehold eller alder. Uanset årsag, er det bygningsejerens ansvar at sørge for, at et glasværn er i forsvarlig stand, og derfor også for at glasværn løbende tilstandvurderes og vedligeholdes.

For at opdage skader i tide og for at sikre en korrekt udbedring af glasværn med skader bør der på ældre glasværn med begyndende tegn på skader udføres en detaljeret undersøgelse, som beskriver glasværnets tilstand, før eventuelle reparationsarbejder påbegyndes.

Udskiftning og reparation

Ejeren har ansvar for, at ændringer og udskiftning af glas og tilbehør til glas foretages korrekt, med afspærring og sikring indtil udskiftning kan foretages. Alt brudt glas skal straks afspærres og udskiftes.

Typer af skader og svigt

Det er ikke kun valg af korrekt glas, men endnu mere de øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper, der sammen med korrekt montering er forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glasværnet. Der bør altid have været foretaget en konkret statisk vurdering/beregning og dokumentation for den aktuelle situation.

Glasset kan være fasthold på forskellige måder

Der er mange forskellige glasværnstyper med forskellige typer af glastykkelser og glasstørrelser afhængig, af hvordan de er fastholdt.
"Læs mere i "Glasværn og glastykkelser".

I nogle typer af glasværn er glasset understøttes i bunden med bæreklodser. Disse skal være fremstillet af et formbestandigt ikke fugtabsorberende materiale. Klodser fremstillet af kunststof skal have en hårdhed af 70-95 shore A. Det skal sikres, at der er tilstrækkelig gummipakning mellem glas og metal i mellemlag og i bøsninger, til at undgå berøring i hele konstruktionens forventede levetid. Derfor skal der være kontrol af bæreklodser, pakninger og bøsninger i vedligeholdelsesplanen.

læs artiklen "Krav til monteringsmaterialer i glasværn".

Hvis der i forbindelse med montage er brugt fugemasser, skal det sikres at de er forenelige med pakningsmaterialer og folien i lamineret glas, samt at det har god vedhæftning med øvrige montagedele.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev