« Tilbage

Tolerancer – Huller i lamineret glas

Sidst revideret dec 2022
Glasfakta

Fastgørelse med bolte skal planlægges med stor præcision.

Glasmontage med boltefastgørelse i lamineret glas, både 2- og 3-lags, herunder fastlæggelse af tolerancer og glasmål, skal planlægges omhyggeligt.

Sammenholdes de aktuelle norm-fastlagte tolerancer for henholdsvis indbyrdes forskydning af de enkelte glaslag med kanttolerancerne for placering af huller, huldimensioner og indbyrdes tolerance for hulplacering opstår problemerne.

Nedenstående er der vist et sammendrag af, hvilken indflydelse det kan få, hvis der er manglende fokus på tolerancer, både i planlægning af huller, ved utilstrækkelig produktionskontrol og hvilken indflydelse det kan få for montagen. Unøjagtigheder kan bevirke, at det ikke er muligt at montere det aktuelle glas, hvis der samtidig er unøjagtigheder i fastgørelses-punkter.

Forskydningen, mrk. ”d” er her ca. 0 – 3 mm mellem de enkelte glaslag og er afhængig af glastykkelsen, mrk. ”t”.

Den viste situation er angivet for 3-lags lamineret glas, t = 4 mm med Ø 10 mm huller, hvor variationen, mrk. ”Øeff” kan være 4 – 6 mm !, hvilket er situationen i én retning for indbyrdes hulplacering målt fra samme udgangspunkt.

Problematikken er også gældende for 2-lags lamineret glas.

Tolerancer er baseret på angivelserne i DS/EN 12150.

Hvis huller og udskæringer efterfølgende skal bruges til at overføre kræfter fx vha en gennemgående bolt, klembeslag o.lign. så vil glasset normalt ikke være stærkt nok og vil revne. Ønskes det at lastbærende beslag skal fastgøres i glas, kræver det hærdet glas.

Tolerancer for lamineret glas

Tolerance vedr. forskydning af glaslag iht DS/EN 12543-5:Max tilladelig forskydning:

Bredden og højden må vurderes separat iht. tolerancerne i tabellen.

Eksempler på tolerancer for forskydning:

Konklusion:

Med ovennævnte eksempel anskues vigtigheden af en omhyggelig vurdering af tolerancer på baggrund i den konkrete situation, idet der også skal tages hensyn til for eksempel nødvendig boltedimension, bøsning, tolerancer ved temperaturpåvirkning, bevægelser i vederlag mv.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas